Joint Research Center opgericht voor versterking economie Zeeland

De centrale laboratoriumvoorzieningen komen in het Nederlandse Middelburg, en andere activiteiten vinden plaats bij onder meer universiteiten in Nederland en Vlaanderen.

Trefwoorden: #Joint Research Center, #kennisinstelling, #laboratoriumvoorziening

Lees verder

ENGINEERINGNET.BE - Onder de noemer Campus Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven binnen Zeeland samen aan de versterking en vernieuwing van de Zeeuwse economische sectoren.

Het Joint Research Center (JRC) biedt een state of the art werkomgeving aan studenten en onderzoekers. De centrale laboratoriumvoorzieningen komen in Middelburg, maar de activiteiten en het netwerk van het JRC waaieren uit over heel Zeeland en daarbuiten. Zo heeft het netwerk ook vertakkingen naar Yerseke, Terneuzen, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en naar universiteiten in Nederland en Vlaanderen.

Het JRC is gericht op het vinden van oplossingen voor vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. De focus ligt op de thema’s water, energie en food/biobased economy. Hoe beschermen we Zeeland tegen het water, hoe genereren we nieuwe vormen van energie, hoe produceren we voedsel in een veranderende delta?

De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Op die manier is het JRC het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven in de ruime Deltaregio.

Binnen het JRC werken studenten van HZ University of Applied Sciences, Scalda en UCR straks nauw samen. Voor hen komen er onderzoekslaboratoria en practicumruimtes beschikbaar. Ook andere onderzoeksinstituten en bedrijven kunnen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten.

Ook breidt het UCR haar aanbod uit op het gebied van Engineering en Innovation. HZ University of Applied Sciences zal samen met partners de opleidingsprogramma’s verder aanscherpen en de bestaande Centers of Expertise uitbouwen. Scalda onderzoekt mogelijkheden voor crossovers tussen opleidingen in de groene sector en techniekopleidingen.

De ontwikkeling van het JRC kost ongeveer 21 miljoen euro. Provincie Zeeland en het Rijk nemen de helft van dit bedrag voor hun rekening.