Update voor controlesysteem voor bouw- en sloopafval

Het Tracimat-systeem dat de Vlaamse overheid vorig jaar in het leven riep, krijgt vanaf 24 augustus uitbreiding. De sector is alvast niet te spreken over deze aanpassing.

Trefwoorden: #asbest, #bouwafval, #brekers, #Go4Circle, #sloopafval, #Tracimat, #Vlaamse overheid, #Werner Annaert

Lees verder

Nieuws

( Foto: martyhaas / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Met de oprichting van slooporganisatie Tracimat in 2017 wou de Vlaamse overheid de milieurisico’s van bouw- en sloopafval beperken en ervoor zorgen dat verontreinigingen zoals asbest niet in de gerecycleerde granulaten belanden.

Tracimat wil dit doen door het puin van op de werf tot bij de verwerker te controleren en te traceren. Deze procedure werd vorig jaar al ingevoerd. Zo wordt het puin administratief goedgekeurd op het moment dat het bij de verwerker (breker) toekomt. Ook de gerecycleerde granulaten worden gecontroleerd op mogelijke stoorstoffen en verontreinigingen zoals asbest.

Vanaf 24 augustus heeft het systeem ook gevolgen voor de puinbrekers. De brekers zullen het puin dat ze ontvangen moeten opdelen naargelang het milieurisico. Puin met een laag milieurisico mag nog op de klassieke manier verwerkt worden, omdat het risico op verontreiniging in de gerecycleerde granulaten beperkt is.

Als het risico hoog is, moet het puin apart behandeld en gekeurd worden voor het gerecycleerde granulaat als bouwstof verkocht mag worden. Vraag is of dit systeem zal werken? Tracimat vindt alvast weinig draagvlak bij de verwerkers (brekers).

Werner Annaert, Algemeen Directeur van sectorfederatie Go4Circle: “Zij vrezen dat het systeem de kosten de hoogte zal injagen. Volgens voorspellingen zou ongeveer 9 miljoen ton puin een hoog milieurisico inhouden, en zou de verwerking van dat puin tot 25 euro per ton duurder uitvallen dan de huidige verwerking van puin met een laag milieurisico. De kosten zouden dus tot 225 miljoen euro kunnen oplopen.Cowboys en achterpoortjes zullen dus meer dan ooit succes kennen.”

Go4Circle pleit er daarom voor om de bestaande handhavingsdiensten beter in te zetten. Zo willen ze dat de Milieu-inspectie de ruimte krijgt om meer op de bouw- en sloopwerven zelf te gaan controleren, ook op kleine werven van minder bekende bedrijven.

Annaert: “Enkel door handhaving kunnen we asbest en andere verontreinigingen de wereld uit helpen.Als de pakkans niet stijgt, zullen (extra) administratie sjoemelaars niet op andere gedachten gebracht worden.”