Onderzoek naar toekomstige aansluitingen op Europese Wind Power Hub

innogy en netbeheerder TenneT onderzoeken de mogelijkheden om offshore windparken via grensoverschrijdende interconnectoren over de Noordzee aan te sluiten op deze Wind Power Hub.

Trefwoorden: #innogy, #interconnectoren, #Kaskasi-project, #offshore windparken, #Sofia project, #TenneT, #Triton Knoll-project, #Wind Power Hub

Lees verder

Nieuws

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.BE - Beide partijen hebben hiertoe een intentieovereenkomst ondertekend. Het gaat in de eerste fase om onderzoek naar de ontwerpmogelijkheden, financiële modellen en wettelijke vereisten voor een dergelijke gecombineerde en internationale infrastructuur.

Dit onderzoek bouwt voort op de kennis van eerdere studies en de laatste successen op het gebied van kostenreductie bij offshore-windenergie. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van offshore-windenergie in de Noordzee verder uit de kust.

Door offshore-windprojecten aan te sluiten op een onafhankelijk transportsysteem ontstaat de mogelijkheid om meerdere markten te verbinden. Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om consumenten ook in de toekomst te voorzien van grotere hoeveelheden betaalbare, voorspelbare en duurzame offshore windenergie.

Beiden bundelen hun uitgebreide ervaring en kennis om de praktische voordelen van verschillende methoden voor de aanleg van de benodigde infrastructuur vast te stellen. Beide partijen hebben een bewezen track record in offshore windprojecten op de Noordzee.

innogy is betrokken geweest bij de inzet van ruim 2,5GW offshore windcapaciteit in Europa. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van het 860 MW Triton Knoll-project in het Verenigd Koninkrijk en het 325 MW Kaskasi-project in Duitsland.

In Nederland is TenneT de verantwoordelijke partij om in 2023 3,5 GW capaciteit offshore windenergie aan te sluiten op het elektriciteitsnet. In Duitsland moet in 2025 nog eens 10,4 GW aan offshore windenergie door TenneT worden aangesloten.