Digitale 3D stadsreplica toont real-time gegevens stedelijke leefbaarheid

imec en het Nederlandse TNO lanceren als pilootproject een ‘digital twin’ van de stad Antwerpen. Dit biedt een actuele en voorspellende blik op de situatie van een stad inzake leefbaarheid.

Trefwoorden: #Antwerpen, #CO2, #digitale twin, #imec, #leefbaarheid, #pilootproject, #plannen, #sensoren, #stad, #TNO, #voorspelling

Lees verder

Nieuws

( Foto: imec )

ENGINEERINGNET.BE - De digitale 3D replica van de stad combineert gegevens over geluidsoverlast met real-time sensorinformatie van luchtkwaliteit en verkeer, en computermodellen.

Ze biedt een actuele en voorspellende kijk op de situatie in de stad, waarmee de impact van geplande maatregelen gesimuleerd en uitgetest kan worden.

Steden staan voor grote en complexe uitdagingen om de CO2-uitstoot, geluidshinder en verkeersoverlast in de stadskern te verminderen en de stad aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden.

Ingrepen om een situatie te verbeteren in een bepaalde wijk kunnen impact hebben op meerdere factoren en/of meerdere locaties in een stad. Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van aanliggende wijken, maar de mobiliteit en ook de luchtkwaliteit op andere plaatsen verslechteren.

De digital twin is een uiterst realistische virtuele representatie van de stad Antwerpen. Ze slaat een brug van de digitale naar de fysieke wereld en ondersteunt beleidsmakers en gebiedsontwikkelaars bij het nemen van complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid.

Met ‘een druk op de knop’ kan vooraf voorspeld worden wat de effecten zijn van bepaalde scenario’s op verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit. Door de beschikbaarheid van meer en actuele data uit verschillende sensoren die in de stad opgesteld staan, worden de toekomstvoorspellingen nog nauwkeuriger en kunnen planners de meest optimale beslissingen nemen voor korte-termijn maatregelen.

De digital twin werd gemaakt op basis van het simulatieplatform ‘Urban Strategy’ van het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, waarop imec een nieuwe interactieve interface bouwt en sensordata aanlevert om de real-time koppeling en verrijking van de modellen mogelijk te maken.


Partners in het project zijn Dept MOW van de Vlaamse Overheid, TomTom en PTV.