Haven van Antwerpen zet zich in voor verduurzaming havens in Afrika

Het Havenbedrijf Antwerpen, consultancy- en investeringsdochter Port of Antwerp International en Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, hebben hiertoe een overeenkomst getekend.

Trefwoorden: #Afrika, #duurzaamheid, #Enabel, #Havenbedrijf Antwerpen, #Haven van Antwerpen, #Jacques Vandermeiren, #Jean Van Wetter, #jobs, #Port of Antwerp International, #Sustainable Development Goals, #Verenigde Naties, #World Ports Sustainability Program Charter

Lees verder

Nieuws

( Foto: Haven van Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Het ondersteunen van ontwikkelingspolen van een land speelt de laatste jaren een steeds grotere rol bij de Belgische ontwikkelings­samenwerking.

Havens, als essentiële knooppunten in de logistieke keten, zijn hierin belangrijke motoren voor het stimuleren van economische ontwikkeling.

Door de efficiëntie van havens te versterken via adviesverlening, training en een verbetering van de infrastructuur, kan de logistieke keten van een land worden versterkt. Dit heeft een positief effect op het prestatievermogen en de competitiviteit van een land, en op de jobcreatie.

Jean Van Wetter, directeur van Enabel: “De haven van Antwerpen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking focussen een groot deel van hun activiteiten op Afrika: ieder jaar worden 15 miljoen ton goederen getransporteerd tussen West-Afrika en de haven van Antwerpen."

"Dertien van de veertien partnerlanden van Enabel liggen in Afrika, en vele van die landen hebben een kust en belangrijke havens. De optimalisering van het havenbeheer, zowel voor de import als voor de export, is cruciaal voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling.”

Eerder dit jaar werd, in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties al het World Ports Sustainability Program Charter ondertekend door het Havenbedrijf Antwerpen.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Als motoren van economische groei en ontwikkeling zijn havens wereldwijd een belangrijke hefboom in het realiseren van deze SDG’s. De haven van Antwerpen, als belangrijk knooppunt in de globale supply chain én als koploper in het creëren van toegevoegde waarde, wil hier een voortrekkersrol in nemen."

"De hele havengemeenschap engageert zich daarom voor duurzame groei en ontwikkeling. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst stelt ons in staat om deze SDG’s concreet in de praktijk om te zetten.”

De haven van Antwerpen heeft van alle havens in Noordwest-Europa het hoogste aandeel rechtstreekse diensten op West-Afrika.