EnergyVille test HVDC beveiligingsrelais van Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric heeft in EnergyVille een prototype van een HVDC-lijnbeveiligingsrelais geïnstalleerd. Dit is een nieuwe technologie om toekomstige elektriciteitsnetten te beschermen.

Trefwoorden: #EnergyVille, #HVDC beveiligingsrelais, #KU Leuven, #Mitsubishi Electric; hoogspanningsnet

Lees verder

Techniek

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - Het apparaat bevat de meest state-of-the-art algoritmes, ontworpen door EnergyVille/KU Leuven en geïmplementeerd door Mitsubishi Electric, om kortsluitingsfouten in kabels voor HVDC-netten snel en betrouwbaar te identificeren.

Dit relais wordt getest in het lab van EnergyVille, waar nieuwe testprocedures worden ontwikkeld om de functionaliteit van het relais te valideren. De tests worden uitgevoerd in het kader van een voortdurende samenwerking tussen KU Leuven/EnergyVille, Mitsubishi Electric. Japan en Mitsubishi Electric Europa, Power System Group (UK) in het kader van het PROMOTIoN-project, gefinancierd binnen het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie.

Om grote hoeveelheden hernieuwbare energie te integreren in het netwerk is een fundamentele upgrade nodig, met beduidend hogere capaciteit. De meest efficiënte manier om deze extra capaciteit te bieden, is door het gebruik van DC-hoogspanningsnetwerken (HVDC).

Bescherming van dergelijke netwerken vereist nieuwe apparatuur en algoritmes om fouten op een snelle en selectieve manier te identificeren, zodat schade aan apparatuur of langdurige onderbrekingen worden vermeden.

Het HVDC-relais is een hardware-toepassing dat op basis van algoritmes fouten detecteert en identificeert. Het levert daarbij essentiële signalen aan andere beveiligingsapparatuur. Deze state-of-the-art beveiligingsalgoritmes worden geïntegreerd in het apparaat waardoor kortsluitingen snel verholpen kunnen worden.


Over het PROMOTioN project
De tests zijn uitgevoerd als onderdeel van het Europese “Horizon 2020 research and innovation programme”, contract 691714: PROMOTION. Dit internationale project heeft als doel de technische, regelgevende, financiële en juridische uitdagingen aan te pakken voor de implementatie van HVDC-transmissienetwerken.