Antwerpse BlueChem-incubator voor duurzame chemische innovaties

De nieuwe incubator BlueChem in Antwerpen moet onderzoekers en firma’s zoveel mogelijk ondersteunen in de verdere ontwikkeling en ontplooiing van duurzame chemie.

Trefwoorden: #aardolie, #afval, #Antwerpen, #BlueChem, #Blue Gate Antwerp, #BNP Paribas Fortis, #Catalisti, #chemicaliën, #chemie, #CO2, #Deloitte, #grondstoffen, #laboratoria, #Laga, #Port of Antwerp, #reststromen, #valorisatie, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: BlueChem )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe incubator opent in het voorjaar van 2020 haar deuren op de site van Blue Gate Antwerp (het vroegere Petroleum-Zuid), gelegen langs de Schelde ten zuiden van het Antwerpse stadscentrum.

In BlueChem is plaats voor een twintigtal bedrijven, die er kantoorruimte kunnen huren, laboratoria of andere faciliteiten. Ze komen er terecht in een ecosysteem dat innovatie en ondernemerschap ademt en waar advies en ondersteuning op maat altijd beschikbaar is.

Strategische partners zorgen voor deze ondersteuning, zoals BNP Paribas Fortis (financiering van start-ups en scale-ups en financiële expertise in duurzaam ondernemen), Deloitte (strategisch advies in business development), Laga (juridische ondersteuning) en Port of Antwerp (begeleiding bij pilootprojecten en industriële opschaling).

Dit moet het voor jonge bedrijven makkelijker maken om hun chemie-activiteiten te ontplooien. Door hen continu bij te staan, kunnen ze zich zoveel mogelijk richten op hun core business: duurzame chemische innovatie.

De focus van BlueChem ligt op de valorisatie van afval- en reststromen, de optimalisatie van industriële processen (minder grondstoffen en energie) en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën (uit andere grondstoffen dan aardolie, bijvoorbeeld uit CO2) en duurzame producten.


Via het BlueChem Kickstart Fund krijgen startende bedrijven financiële steun bij de inrichting van hun labo’s. Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, zorgt voor toegang tot een nog groter netwerk aan bedrijven om kennis mee uit te wisselen.

BlueChem is een publiek-private samenwerking tussen essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, POM Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Vlaamse overheid.