Parkwind en 50Hertz bouwen transformatorstation in Baltische zee

50Hertz, Duitse dochteronderneming van Elia, heeft een MoU ondertekend met Parkwind om het nieuwe windpark, Arcadis Oost 1, efficiënter aan te sluiten op het Duitse hoogspanningsnet.

Trefwoorden: #50Hertz, #Elia, #hoogspanning, #offshore windpark, #Parkwind, #transformatorstation

Lees verder

Techniek

( Foto: 50Hertz )

ENGINEERINGNET.BE - Het windpark Arcadis Oost 1 komt in de Duitse Baltische zee (247 MW) en is gevestigd op 19 km ten noordoosten van het eiland Rüngen.

Om het windpark efficiënt aan te sluiten op het Duitse hoogspanningsnet is een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen netbeheerder 50Hertz en Parkwind.

In de overeenkomst worden de details vastgelegd over de ontwikkeling, bouw en uitbating van een gezamenlijk offshore platform. Dit nieuwe platform moet de stroom op een efficiënte en veilige manier gebundeld vanop zee aan land brengen.

Het transformatorstation zal de stroom van de windturbines (33kV) transformeren naar 220 KV en via een onderzeese kabel aan land brengen naar het hoogspanningsstation van 50Hertz in het Duitse Lubmin. Het platform zal gezamenlijk beheerd worden.