• 04/11/2019

ISO 45001 - Lead Assessor Occupational Health & Safety

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer zijn cruciaal voor de resultaten en reputatie van elke organisatie. Als hoofdauditor werk je mee aan het succes van een ISO 45001-traject.

Trefwoorden: #ISO 45001, #Lead Assessor Occupational Health & Safety, #NBN, #normen

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - De ISO 45001-norm die in maart 2018 werd gelanceerd, biedt organisaties een kader aan om een gezonde, veilige werkomgeving te creëren. Als je daarbij wil helpen volg dan deze opleiding tot hoofdauditor.

OH&S-management toetsen aan de norm
Ben je betrokken bij de procedures rond gezondheid en veiligheid in jouw organisatie of bij de implementatie of opvolging van een ISO 45001-managementsysteem? Ben je auditor of consultant? Tijdens onze intensive vijfdaagse Lead Assessor Course leer je hoe je het OH&S-management van een organisatie toetst aan de ISO 45001-norm. Van de rol van de hoofdauditor tot de auditvoorbereiding en de rapportering: elk aspect komt aan bod. Slaag je voor het examen, dan ben je een IRCA-gecertificeerde ISO 45001-hoofdauditor.

Wat leer je in deze ISO 45001 Lead Assessor Course?

 • De rollen en verantwoordelijkheden van een (lead) auditor.
 • Alle definities die je moet kennen om de vereisten van een ISO 45001-managementsysteem te interpreteren en auditen.
 • Het belang van risico-assessment en risicocontroles.
 • Het bestaande beleid rond gezondheid en veiligheid op het werk evalueren.
 • De managementsystemen voor gezond en veilig werken op een efficiënte en objectieve manier doorlichten.
 • Proces- en gebiedsaudits uitvoeren.
 • Een auditplan opstellen.
 • Objectieve bewijzen verzamelen door te observeren, documentatie te reviewen en mensen te interviewen. Je krijgt tips mee voor efficiënte interviews met het topmanagement.
 • De bevindingen van een ISO 45001-audit nauwkeuring rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, en corrigerende maatregelen aanbevelen.

Het resultaat?
Na afloop van deze Lead Assessor Course ben je in staat om:

 • een ISO 45001-audit te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren, af te ronden en op te volgen
 • audit-bewijsmateriaal te verzamelen
 • een auditrapport op te stellen en te bespreken
 • een auditteam te leiden

Voor wie?

 • Je bent betrokken bij het bewaken van gezondheid en veiligheid in je organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren, onderhouden of superviseren van een ISO 45001-managementsysteem voor gezondheid en veiligheid.
 • Je wil een bestaand systeem voor gezondheid en veiligheid (bv. OHSAS 18001) vervangen door een managementsysteemoplossing in lijn met ISO 45001.
 • Je bent manager van een auditteam, interne of externe auditor of consultant.

CQI- & IRCA-gecertificeerde opleiding (1956)
Deze opleiding is erkend door het CQI/IRCA en voldoet aan de criteria PR357 voor de CQI-/IRCA-opleidingen tot ISO 45001 Lead Auditor (OH&SMS). IRCA-opleiding certificatiereferentienr. 1956.

Wanneer: 02/12 - 06/12/2019 van 9:00 tot 17:00
Waar : Holiday Inn Express Gent UZ, Akkerhage 2, 9000 Gent
Prijs: €2350 (Excl. 21% BTW, inclusief de ISO 45001:2018 standaard.)

Meer info & inschrijven:
https://www.nbn.be/nl/iso-45001-lead-assessor-occupational-health-safety
(opgelet: deze cursus wordt in het Engels gegeven)

NBN-Bureau voor Normalisatie
Jozef II-straat 40 bus 6 - 1000 Brussel
Tel. +32 2 738 01 11 - Fax +32 2 733 42 64
academy@nbn.be - www.nbn.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.