Veilige continugloeilijn bij staalgigant dankzij Pilz PSS 4000

Bij ArcelorMittal zocht men in de koudwalslijn naar een toekomstgericht systeem voor een betere vlambewaking met meer diagnosemogelijkheden. Ze kozen voor de Pilz veiligheids-PLC PSS 4000.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #Pilz, #PLC, #productieproces, #PSS 4000

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - In de koudwalslijn van ArcelorMittal krijgen de staalrollen hun afwerking volgens de eisen van de klant. De koudwalserij bestaat uit vijf processen: beitsen, koudwalsen, uitgloeien, hardingswalsen en afwerken.

Tijdens het warmwalsen ontstaat op de staalplaten een oxidelaag die in de beitserijen verwijderd moet worden voordat verdere bewerkingen mogelijk zijn. In het koudwalsgedeelte wordt via druk- en trekkrachten de gebeitste warmgewalste plaat in dikte gereduceerd in koude toestand. Om de staalplaat koud vervormbaar te maken, ondergaat deze eerst een thermische behandeling.

Hiervoor beschikt ArcelorMittal Gent over twee stapelgloeierijen en een continugloei- en afwerkingslijn. De rollen afkomstig van de stapelgloeierij krijgen nog een bijkomende koudvervorming in de hardingswalserijen, die zorgt voor een verbetering van de mechanische en oppervlakeigenschappen van de plaat. De rollen worden daarna ingepakt en zijn dan klaar voor verzending naar de klant.

Yves De Sloover is technicus in de koudwalserij: “Onze dienst onderhoudt de procesinstrumentatie en op de continugloeilijn verzorgen we ook de PLC sturing en inregeling van de branders. Onze hoofdtaak is de uptime van de oven zo hoog mogelijk houden door continu te vernieuwen en te verbeteren waar nodig.”

Startbranders vallen frequent uit
Eén van die verbeteringsacties betreft de startbranders, die de hoofdbranders ontsteken. De Sloover licht toe: “In het begin van het proces wordt de oven opgewarmd tot 1.200°C op basis van een open vlam. Er zijn 50 hoofdbranders die worden gevoed door 30 startbranders. Als de temperatuur van de oven na een stilstand daalt tot onder 760°C worden de startbranders gebruikt om weer op te starten. Dat is trouwens verplicht volgens de norm EN 746.”

Fout zoeken was problematisch
“De startbranders werden vroeger aangestuurd met een Kromschröder module en de vlambewaking verliep via UV-cellen op de ontsteking. Maar was er één UV-cel defect, dan viel alles uit en moest herstart worden. Dat proces duurde telkens minstens 40 minuten omdat onverbrande gassen moeten verdreven worden door middel van stikstof.

Ook de defecte UV cel moest vervangen worden en dat was niet evident, want je wist nooit welk UV-lampje kapot was. De stilstandtijd was dus aanzienlijk en ook het zoeken naar de fout verliep inefficiënt. De Kromschröder gaf de informatie over de aanvoer van gas en lucht vanuit de UV-detectoren door aan de PLC, maar de analysemogelijkheden waren beperkt en omslachtig. Bovendien konden we geen wijzigingen doen in de sturing, het is een black box.”

Vervanging door PSS 4000
“We wilden dus vooral de stilstand beperken. Een eerste stap was het inzetten van ionisatie in plaats van UV-detectoren, de tweede stap was de vervanging van de Kromschröder module. Niet evident, want de veiligheid hangt hier rechtstreeks van af en die is te allen tijde primordiaal. We hebben een aantal mogelijkheden bekeken en kozen voor de PSS 4000 van Pilz.

We hadden in een andere installatie al voor Pilz gekozen voor de veiligheidsbewaking. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de componenten, service én support van Pilz. Bovendien kennen we het materiaal en de werkwijze al en dankzij de schaalbaarheid is het een toekomstgerichte oplossing.”

Pilz safety engineer Stijn Van Driessche stond in voor de ombouw: ”De oven is verdeeld in vijf zones, met telkens 10 branders. Als eerste werd zone 3 omgebouwd. We zijn gestart met het oplijsten van de specificaties van de Kromschröder module. Deze design specificaties werden vertaald naar de PSS 4000 veiligheids-PLC. We wilden de werking van de installatie behouden, maar dan met een grotere uptime en veel meer diagnosemogelijkheden.

Daarom hebben we een nieuwe elektrische kast geplaatst met daarin een PLC en een visualisatiescherm dat de status van de branders weergeeft. Volgens de norm moeten de branders diverse stadia en sequenties doorlopen en daarbij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de HMI ontwikkeling is ervoor gezorgd dat de operatoren die toestand nu in één oogopslag kunnen aflezen op de visualisatie.

Daarnaast is er ook een grafische weergave van de vlam van alle 10 branders en de waarden van de vlambewakingssensoren. Hierdoor kan er nu sneller ingegrepen worden als die waarde ergens te laag wordt. Ook in zone 4 en 5 is er één kast geplaatst met twee PLC’s voor die beide zones, terwijl de status daarvan ook op de visualisatie van zone 3 kan afgelezen worden.”

Flexibele bouwstenen voor branders
De PSS 4000 is uitermate geschikt voor dit soort toepassingen, legt Kwinten Cantraine (sales manager Pilz) uit: “In het PSS 4000 systeem kunnen functieblokken ingeladen worden die focussen op een bepaalde applicatiegroep, zoals in dit geval voor brandertoepassingen.

Met het Burner Management Software pakket kan je eenvoudig flexibele programma's ontwerpen voor het aansturen van verschillende types branders en je kan er de traditionele veiligheidsfuncties mee uitvoeren zoals het instellen van deurcontacten, noodstoppen en lichtgordijnen. Het gebruik van deze vooraf geschreven en gecertificeerde functieblokken voor Burner Management vereenvoudigt de installatie én de validatie.

PSS 4000 biedt trouwens nog tal van functieblokken zoals voor persen, safe speed en safe position, of verwerken van analoge signalen voor de procesindustrie. De focus op de eigenheid van de applicatie is een groot voordeel van de Pilz veilgheids-PLC.”

“Op beide oren slapen”
Yves De Sloover is blij met de ombouw van deze zone: “Deze oven werkt quasi volcontinu, technici moeten dus 24/7 paraat staan voor als er iets fout loopt. Meer dan eens stonden we  hier ’s nachts om een defecte UV-sensor te zoeken. Dat is verleden tijd.

De installatie werkt beter en als er iets fout gaat, zie je meteen waar je naar toe moet. Én als de oven na onderhoud terug opgestart wordt, kan je er gif op innemen dat de omgebouwde zone 3 àltijd als eerste volledig foutloos opstart.”


www.pilz.be