• 17/01/2020

Mastercourse: ’Data Innovation beyond the Hype’

De mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' - The industrial relevance of advanced AI/ML methods gaat dieper in op diverse state-of-the-arttechnieken van machine learning.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #cursus, #Sirris

Lees verder

Productnieuws

( Foto: ilexx - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Deze mastercourse is een organisatie van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) en heeft als doel de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in het type van problemen dat met deze technieken kan worden aangepakt.

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden uit diverse domeinen. Onder meer de volgende machine learning-methodes komen aan bod: Reinforcement learning, Deep learning, Evolutionaire algoritmes en Transfer learning.

Voor elke methode worden de kenmerken en de plus- en minpunten ervan in detail toegelicht, alsook de meest gangbare algoritmes om een welbepaald industrieel probleem op te lossen.

Doel is de deelnemers te begeleiden bij een bewuste keuze van de gepaste techniek naargelang van het probleem in kwestie, de beschikbare data (dimensionaliteit, type van attribuut, enz.) en de vereisten van het verwachte model (interpreteerbaarheid, accuraatheid, schaalbaarheid, enz.).

Mastercourse ‘Data Innovation beyond the Hype'
De mastercourse biedt een pragmatische en branchegerichte aanpak voor datagedreven innovatie. Deze cyclus van de mastercourse bestaat uit zes algemene sesies die elk een verschillende stap van de data science-workflow beslaan. Daarnaast heeft het Lab een set nieuwe topic-specifieke sessies ontwikkeld rond industriële toepassingen van data science en artificiële intelligentie.

AI Starter Kit Portal 
De portal bestaat uit een verzameling Starter Kits die in detail illustreren hoe een concrete bedrijfsuitdaging kan worden aangepakt met behulp van geavanceerde data-analysetechnologie. Elke Starter Kit wordt beschreven door een ‘Passport’ dat belangrijke informatie bevat.

Deze kunnen een bron van inspiratie zijn voor bedrijven die willen innoveren met data en zijn complementair aan deze mastercourse. De Starter Kit Passports zijn gratis verkrijgbaar. Als u er toegang toe wilt krijgen, vink dan het vakje aan in het registratieformulier.Praktische informatie:
  • Normale prijs: 625 EUR
  • Vroegboekkorting of Sirris-lid: 575 EUR
  • Alle prijzen zijn exclusief btw.
  • Een hardcopy van de syllabus is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Alle sessies worden in het Engels gegeven.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven voor deze cursus.Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.