IP65-voedingsmodule breidt decentrale servo-aandrijvingssysteem uit

Het decentrale aandrijvingssysteem AMP8000 biedt optimale ondersteuning voor implementatie van modulaire machineconcepten. Het is mogelijk om het hele systeem direct naar de machine te verpl

Trefwoorden: #AMP8620, #Beckhoff, #IP65, #servo-aandrijvingssysteem

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Dankzij een consequente decentralisatie is de aandrijvingstechnologie dus helemaal zonder schakelkast realiseerbaar. Dit zorgt voor een maximale besparing van materiaal, plaats, kosten en montage-inspanningen.

Met behulp van koppelmodules kon de aansluiting van de AMP8000-aandrijvingen op de schakelkast al tot één kabel worden gereduceerd. Met de AMP8620-voedingsmodule valt die nu zelfs helemaal weg.

Dit elimineert de noodzaak voor een schakelkast. Dat reduceert op zijn beurt de nodige ruimte op het vloeroppervlak en reduceert nog verder de bekabeling van de hele machine. Geen schakelkast betekent tegelijk dat ook de kosten voor de klimaatregeling van de schakelkast, helemaal wegvallen.

De AMP8620-module sluit direct aan op het voedingsnet. Ze komt met alle schakelcomponenten die daarvoor nodig zijn, zoals netfilters, gelijkrichters en laadcircuits voor de geïntegreerde tussenkringcondensatoren. Op de voedingsmodule kunnen, indien nodig, extra distributiemodules of decentrale AMP8000-servo-aandrijvingen aangesloten worden.

De AMP8620 beschikt over twee EtherCAT-P-uitgangen die EtherCAT-P-modules kunnen voeden of waarop extra voedingsmodules voor de systeemuitbreiding aangesloten kunnen worden. De in de voedingsmodule geïntegreerde veilige 24V-voeding zorgt ervoor dat de spanningsvoeding het toegestane niveau niet overschrijdt.

Geïntegreerde tussenkringcondensatoren slaan de regeneratieve energie van het hele systeem op en stellen deze vervolgens weer ter beschikking voor acceleratieprocessen. Op die manier wordt de toegevoerde energie ook optimaal benut.www.beckhoff.be