Desotec heeft 4de hypermoderne reactivatieoven opgestart

Na de eerstesteenlegging in april 2019, heeft Desotec zijn inmiddels vierde reactivatieoven voor de recyclage van verzadigde actieve kool in januari 2020 opgestart.

Trefwoorden: #actieve kool, #Desotec, #hergebruik, #reactivatieoven, #recyclage

Lees verder

Techniek

( Foto: Desotec )

ENGINEERINGNET.BE - Met de opstart van deze nieuwe reactivatieoven zal de recyclagecapaciteit voor verzadigde actieve kool met 70% verhogen en kan het bedrijf zijn positie als Europese marktleider voor mobiele circulaire zuiveringsoplossingen versterken.

Mario Hertegonne, CEO van Desotec: “Zwaar beladen actieve kool afvalstromen, die voorheen alleen maar afval waren, worden nu gerecycleerd tot hoogwaardige gereactiveerde kool en worden hergebruikt in onze industriële zuiveringsoplossingen.”

Vandaag is de installatie al operationeel, waardoor verzadigde actieve kool die voorheen moest verbrand of gestort worden, opnieuw kan worden gereactiveerd.

Met behulp van geavanceerde technologieën maakt deze ultramoderne installatie de reactivatie mogelijk van zwaar beladen afvalstromen van actieve kool die hoge concentraties organische stoffen, zwavel, chloor en andere anorganische verontreinigingen bevat.

Bovendien biedt het klanten extra recyclagemogelijkheden, waarmee jaarlijks een totaal van 170.000 ton aan CO2 uitstoot bespaard wordt over de vier ovens samen.