Aquafin gaat energie leveren uit afvalwater

Aquafin leverde al energie van de zonnepanelen op hun sites aan via Bolt. Nu gaan ze ook hun energie, opgewekt uit het teveel aan zuiveringsslib, lokaal aanbieden via dezelfde partner.

Trefwoorden: #afvalwater, #afvalwaterzuivering, #Aquafin, #biogas, #Bolt, #groene stroom

Lees verder

Techniek

( Foto: Aquafin )

ENGINEERINGNET.BE - Aquafin staat in voor de zuivering van het Vlaamse huishoudelijke afvalwater. Na het zuiveringsproces blijft er slib achter, waaruit energie wordt opgewekt in de vergistingsinstallaties.

Een deel van dit restslib wordt door verwarmde gistingstanks geleid, waarin er biogas ontstaat. Een gasmotor zet het methaan in het biogas om in groene elektriciteit.

Bart Ryckaert van Aquafin: “Wij hebben ambitieuze doelstellingen rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Door de samenwerking met Bolt, kunnen we onze inspanningen ook zichtbaar maken.”