Europese Commissie ontvouwt nieuwe klimaatstrategie voor industrie

Er is een nieuwe strategie om de Europese industrie te helpen wereldwijd het voortouw te nemen bij de dubbele transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap.

Trefwoorden: #circulair, #CO2, #digitaal, #energie, #energie-intensief, #EU, #Europese Commissie, #geneesmiddelen, #grondstoffen, #handelsbescherming, #industrie, #innovatie, #klimaatneutraal, #koolstofarm, #mobiliteit, #waterstof

Lees verder

nieuws

( Foto: screen video Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om de communicatie ‘European Industrial Strategy Package’ en de daarbij horende mededeling ‘A new industrial strategy for Europe’.

De strategie is erop gericht het concurrentievermogen en de strategische autonomie van Europa te stimuleren in een periode van geopolitieke verschuivingen en toenemende wereldwijde concurrentie.

Drie prioriteiten staan centraal:

  • Behoud van het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie en van een gelijk speelveld - binnen Europa en wereldwijd.
  • De transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050.
  • De digitale toekomst van Europa.

Voor een succesvolle groene en digitale transformatie van de Europese industrie zijn zeven pijlers aangemerkt: Verdere eenmaking van de (digitale) markt, globaal gelijk speelveld garanderen, industrieën helpen klimaatneutraal te worden, een meer circulaire economie creëren, een klimaat van industriële innovatie realiseren, bijscholing en omscholing, financiering van de transitie.

Het belang van onderstaande elementen wordt benadrukt in de Europese industrie strategie:

  • De lopende herziening van de EU-mededingingsregels, inclusief de evaluatie van controle op fusies en de geschiktheidscontrole van richtsnoeren voor staatssteun, moet ervoor zorgen dat regels geschikt zijn voor een digitale economie die snel verandert, en die circulair wordt.
  • De EU zorgt voor een optimale benutting van handelsbeschermingsmechanismen en formuleert een oplossing voor het vraagstuk van buitenlandse toegang tot EU-overheidsopdrachten.
  • Maatregelen om energie-intensieve industrieën te moderniseren en koolstofvrij te maken, duurzame en slimme mobiliteitssectoren te ondersteunen, energie-efficiëntie te bevorderen en zorgen voor een toereikend aanbod van koolstofarme energie tegen concurrerende prijzen.
  • Versterking van de autonomie van Europa door levering van kritieke grondstoffen en geneesmiddelen te waarborgen via twee actieplannen.
  • Een alliantie voor schone waterstof om het koolstofvrij maken van de industrie te versnellen en industrieel leiderschap te behouden, gevolgd door allianties inzake koolstofarme industrieën, industriële clouds, platforms en grondstoffen.
  • Nieuwe wetgeving en richtsnoeren op het gebied van groene overheidsopdrachten.
  • Hernieuwde aandacht voor innovatie, investeringen en vaardigheden.

Naast een uitgebreide reeks acties, zowel horizontaal als voor specifieke technologieën, analyseert de Commissie systematisch de risico's en behoeften van de verschillende industriële ecosystemen.