Grensoverschrijdende infrastructuur voor koolstofarme industrie

Onderzoekscentra uit België, Duitsland en Nederland hebben technisch haalbare routes opgesteld voor koolstofneutraliteit van 3 ammoniaklocaties in het gebied Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr.

Trefwoorden: #aardgas, #ammoniak, #Antwerpen, #CCS, #CO2, #Dechema, #DVGW, #elektra, #energie, #EnergyVille, #grondstoffen, #koolstofneutraal, #offshore, #opslag, #Rijn, #Rotterdam, #Ruhr, #stoommethaan, #TNO, #VITO

Lees verder

nieuws

( Foto: olivier26 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - EnergyVille/VITO (België), Dechema en DVGW (Duitsland) en TNO (Nederland) onderzochten welke grensoverschrijdende uitdagingen en kansen er zijn voor de productie van ammoniak, een sleutelindustrie in het gebied Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr.

De drie geanalyseerde locaties bevinden zich binnen een straal van 185 kilometer en produceren samen bijna 2 miljoen ton ammoniak per jaar, waarbij ze grote hoeveelheden elektra en aardgas verbruiken voor energie en grondstoffen.

Het onderzoeksconsortium analyseerde en vergeleek vier technisch haalbare routes om te komen tot koolstofneutraliteit voor de drie ammoniaklocaties, rekening houdend met de evolutie van de belangrijkste drivers en berekende het CO2-emissiereductiepotentieel en de productiekosten langs de vier trajecten tot 2050 en daarna.

De resultaten van dit onderzoek identificeren uitdagingen die door alle drie de locaties worden gedeeld, terwijl ze toelaten de individuele kenmerken voor elke locatie beter te begrijpen.

Zo is de route van de hervorming van stoommethaan met CCS-toepassing geïdentificeerd als een kostenconcurrerende route voor alle drie de locaties. Maar daar zou wel infrastructuur voor nodig zijn voor ongeveer 2,7 miljoen ton lange-termijn-CO2-opslag per jaar.

Deze potentiële route resulteert in een gedeelde uitdaging met technische, regelgevende en maatschappelijke dimensies in alle drie de landen.

Ook kunnen haven- of kustlocaties, zoals Antwerpen, toekomstige mogelijkheden bieden voor de import van bijvoorbeeld duurzaam geproduceerde waterstof door scheepvaartterminals te transformeren of toegang te ontsluiten tot grootschalige offshore-parken op de Noordzee zonder verdere binnenlandse netverbeteringsprojecten.

Het koolstofarm maken van industriële processen vereist locatiespecifieke oplossingen, maar het onderzoek toont aan dat deze moeten worden ontwikkeld binnen een geïntegreerde infrastructuur in transitie.

Om de transitie tot een economisch en duurzaam succes te maken, is het essentieel om voorbij de ruimtelijke grenzen van een industriëel cluster te kijken en ook verder dan politieke grenzen.