10 actiepunten boosten innovatie- en groeipotentieel biotechsector

Tijdens “Agility, Belgian biotech’s booster” stelde bio.be/essenscia 10 actiepunten voor om de biotechsector in België te verankeren en haar internationale concurrentiekracht te versterken.

Trefwoorden: #biotech, #chemiesector, #esscenscia, #groei, #innovatie, #procestechniek

Lees verder

Nieuws

( Foto: bio.be/essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - In België werken meer dan 300 biotech- en farmabedrijven aan tal van innovaties op het vlak van gezondheidszorg, duurzame landbouw en bio-economie. Daarvoor stellen ze zo’n 30.000 mensen tewerk.

De uitgaven in onderzoek en ontwikkeling zijn de voorbije 10 jaar meer dan verdubbeld, tot 4 miljard euro. Ons land heeft dan ook een uniek biotech-ecosysteem uitgebouwd met heel wat interactie tussen universiteiten, onderzoekscentra, internationale ondernemingen, KMO’s, en publieke en private investeerders.

Tineke Van hooland, adjunct-secretaris-generaal van bio.be/essenscia: “Om beloftevolle nieuwe technologieën succesvol op te schalen naar industrieel niveau en ze zo langdurig in België te verankeren, stellen we 10 concrete actiepunten voor binnen 3 domeinen: meer inzetten op innovatie en industriële productie, de huidige regelgeving vereenvoudigen en beter afstemmen op biotechnologische ontwikkelingen en ons land slim positioneren binnen Europa door bijvoorbeeld de logistiek te verbeteren en te zorgen voor een hoge instroom aan STEM-talent.”

Tijdens het digitale jaarevent van bio.be/essenscia, dat vandaag werd georganiseerd in aanloop naar de Europese Biotechweek, werd er uitvoerig ingegaan op deze actiepunten.


Dit zijn de 10 voorgestelde actiepunten voor de Belgische biotech:

  1. Talent - Investeren in praktijkgericht STEM-onderwijs met aandacht voor specifieke opleidingen in digitalisering zoals data scientist. Inzetten op levenslang leren via de sectorale opleidingscentra ViTalent en Cefochim, in samenwerking met VDAB, Actiris en Forem.
  2. Innovatie - Fiscale R&D-steun blijft ontzettend belangrijk en dit doorheen de hele innovatieketen.
  3. Financiering - Aandacht voor financieringsmechanismen voor industriële opschaling en de beschikbaarheid van fondsen voor risicokapitaal om beloftevolle start-ups en scale-ups te laten doorgroeien tot industriële productie.
  4. Logistiek - Verzekeren dat België een logistieke draaischijf blijft voor biofarma in Europa door nog meer in te zetten op logistieke koelketens en state-of-the-art infrastructuur.
  5. Wetgeving - De Belgische wetgeving inzake bioproductie vereenvoudigen, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP of Advanced Therapy Medicinal Products). De toegang tot celmateriaal en menselijke weefsels is essentieel voor de biotech gericht op gezondheidszorg.
  6. Ecosysteem - De biotechnologie in ons land steunt op een innovatief ecosysteem van bedrijven, onderzoekscentra, KMO’s en universiteiten. Hen blijven ondersteunen met publiek-private investeringen zal de doorbraak van nieuwe technologieën en therapieën versnellen.
  7. Administratieve vereenvoudiging - Streef bij innovatiesteun naar een eenvoudige regelgeving die transparant en toegankelijk is voor de vele startups en scale-ups in de sector.
  8. Gebaseerd op wetenschap - Geef voorrang aan het innovatieprincipe en zet geen rem op vooruitstrevende technologieën. Zo kan ons land ook zijn Europese koppositie behouden inzake (pre)klinische studies.
  9. Europa - Speel met de federale en regionale overheden eensgezind een voortrekkersrol op het vlak van het Europese biotechbeleid.
  10. Internationaal ondernemen - Zet de troeven van de Belgische biotechnologie internationaal in de kijker op staatbezoeken en economische handelsmissies, om nieuwe markten en investeerders aan te boren.