VEG-i-TEC onderzoekt hergebruik afvalwater bij groenteverwerking

Het nieuwe onderzoekscentrum voor de aardappel- en groenteverwerkende industrie ontvangt binnenkort de eerste proceslijn en start met proeven omtrent hergebruik van afvalwater.

Trefwoorden: #aardappelen, #actieve kool, #afvalwater, #Campus Kortrijk, #geoogst, #groenten, #hergebruik, #onderzoekscentrum, #ozon, #proceslijn, #snijafval, #TETRA, #UGent, #VEG-i-TEC, #verwerken, #VLAIO, #waterzuivering

Lees verder

Techniek

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - De onderzoeksgroep rond VEG-i-TEC, op de site van de UGent Campus Kortrijk, heeft veel ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op laboschaal.

Het nieuwe onderzoekscentrum en de state-of-the-art pilootinfrastructuur laat toe deze studies op een (semi-) industriële schaal uit te voeren.

Alle aspecten van de industriële productie en de verwerking van groenten en aardappelen worden er gesimuleerd, van geoogst tot verpakt product. Nevenstromen, zoals snijafval, zijn voer voor onderzoek waarop men extractietechnologieën, fermentaties en enzymatische voorbehandelingen kan toepassen.

VEG-i-TEC richt zich ook op de (micro)biologische en chemische kwaliteit van (proces)water uit de voedingsindustrie. Het onderzoeksgebouw is daarom uitgerust met een (afval)waterbehandelingshal.

Het gebouw kent diverse testzones waar modulaire en mobiele 'piloten voor waterbehandeling' zijn aan te sluiten. In de kelderruimte staan tanks voor de opslag van te behandelen en behandeld water afkomstig uit de eigen proceshal of gecollecteerd bij bedrijven.

Er zijn ook diverse waterbronnen van verschillende kwaliteit aanwezig, zoals rivierwater en leidingwater.

De steeds grotere waterstress en bijgevolg stijgende waterprijzen benadrukken de nood om meer proces- of afvalwater te hergebruiken tijdens de verwerking van groenten en aardappelen.

Bij hergebruik kunnen gewasbeschermingsmiddelen accumuleren in het proceswater waardoor kruiscontaminatie naar andere of hetzelfde type gewassen kan optreden.

Het gebruik van een ozon-gebaseerde behandeling, al dan niet gecombineerd met actieve kool, verwijderd farmaceutische restproducten en pesticiden efficiënt uit conventioneel gezuiverd huishoudelijk afvalwater.

Het TETRA-project - gesubsidieerd door VLAIO - start in oktober waarbij onderzocht wordt of de vooropgestelde waterbehandeling na de huidige gebruikelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie kan geschakeld worden.

Dit moet leiden tot gezuiverd afvalwater dat minder milieubelastend is vanuit ecotoxicologisch perspectief, dat chemisch en microbieel veilig is om te hergebruiken, en op een kostenefficiëntie manier wordt gezuiverd.

Het project verzamelt ook kennis over waterkarakteristieken voor het online monitoren, controleren en bijsturen van mogelijke behandelingstechnieken.

Dit moet leiden tot een richtlijn voor het correct en verantwoord lozen van gezuiverd afvalwater binnen de sector en voor proceswater dat herbruikbaar is. Deze informatie wordt onderdeel van het HACCP-plan en het autocontrolesysteem van bedrijven.