Nieuw plan voor Europese Onderzoeksruimte

Het plan richt zich op het stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie, betere toegang tot onderzoeksfaciliteiten, en versterking van vrij verkeer van kennis en technologie.

Trefwoorden: #digitaal, #Digitaal Actieplan, #ecologisch, #EU, #Europese Onderwijsruimte, #Europese Onderzoeksruimte, #faciliteiten, #groen, #infrastructuur, #innovatie, #investeringen, #onderzoek, #werkgelegenheid

Lees verder

nieuws

( Foto: EU )

ENGINEERINGNET.BE - De Europese Commissie heeft onlangs een pakket van drie belangrijke mededelingen aangenomen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Het gaat om het Digitaal Actieplan, de Europese Onderwijsruimte, en de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

De Europese Onderzoeksruimte ging in 2000 van start. De huidige maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen zorgen er echter voor dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang blijven.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margrethe Vestager, stelt: “De EU zal meer inspanningen leveren om baanbrekende, marktgestuurde innovaties tot stand te brengen die bijdragen tot een groen digitaal Europa en groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen op wereldvlak aanmoedigen.”

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte heeft vier strategische doelen:

  • Prioriteit geven aan investeringen en hervormingen op gebied van onderzoek en innovatie;
  • Onderzoekers in de EU betere toegang bieden tot excellentie, uitstekende faciliteiten en infrastructuur;
  • Directionaliteit: stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie om maatschappijrelevante oplossingen aan te bieden;
  • Mobiliteit van onderzoekers en vrij verkeer van kennis en technologie versterken.

Het beginsel van excellentie, waardoor de beste onderzoekers met de beste ideeën financiering kunnen krijgen, blijft de hoeksteen van investeringen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Daarnaast benadrukt de Commissie dat de nieuwe Europese Onderzoeksruimte adequate inclusie blijft promoten. Samenwerking tussen de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Onderwijsruimte zorgt ervoor dat kennis de basis vormt voor een democratische, veerkrachtige en inclusieve samenleving.

Dit is van essentieel belang voor een wereldwijd concurrerend en innovatief Europa, dat tegelijkertijd een rechtvaardigere en duurzamere wereld beoogt.