DEME wordt ook lid van de European Clean Hydrogen Alliance

Na Air Products is DEME het volgende bedrijf dat toetreedt tot de European Clean Hydrogen Alliance, ter ondersteuning van de ambitieuze waterstof- en decarbonisatiestrategie van de EU.

Trefwoorden: #DEME, #duurzaamheid, #European Clean Hydrogen Aliance, #klimaatneutraal, #waterstof

Lees verder

Techniek

( Foto: DEME )

ENGINEERINGNET.BE - De European Clean Hydrogen Alliance, die al ruim 200 bedrijven, nationale en lokale overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden verenigt, wil een investeringsagenda in gang zetten en de opschaling van de waardeketen voor waterstof ondersteunen in heel Europa.

Met dit lidmaatschap zet DEME zijn engagement om zijn expertise in te zetten voor de productie, het transport en de opslag van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen nog meer in de verf.

Luc Vandenbulcke, CEO DEME Group: “We kijken ernaar uit om onze kennis en ervaring ten dienste te stellen van de European Clean Hydrogen Alliance en de EU actief te ondersteunen bij haar streven om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050.”