Vlaamse biogassector houdt ondanks minder steun stand

Jaarlijks verwerkt de biogassector in Vlaanderen ongeveer 3,2 miljoen ton organische (afval)stromen, afkomstig van de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering.

Trefwoorden: #biogas, #Biogas-E, #biomethaan, #groene stroom, #groene warmte, #methaan, #warmtekrachtkoppeling

Lees verder

nieuws

( Foto: Biogas-E )

ENGINEERINGNET.BE - Biogas wordt geproduceerd door een diverse groep van bacteriën die in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal omzetten in methaan en koolstofdioxide.

Het geproduceerde biogas wordt bijna uitsluitend gebruikt in een warmte-krachtkoppeling, wat resulteert in de terugwinning van zowel groene stroom als groene warmte. In 2019 was de biogassector met 766 GWh goed voor ongeveer 9% van de totale groene stroomproductie in Vlaanderen.

In tegenstelling tot de algemene trend in Europa, blijft de productie van biomethaan beperkt in Vlaanderen. Momenteel injecteert enkel de installatie van IOK Afvalbeheer biomethaan in het gasnet. Wel zitten enkele nieuwe biomethaanprojecten in de pijplijn.

De biogassector in Vlaanderen houdt op dit moment stand. Toch is de groene stroomproductie lager dan de productieprognose van de Vlaamse regering. In 2019 was er reeds een onderproductie van 146 GWh.

Volgens het Vlaams Energieagentschap is deze afwijking te wijten aan de onvoorziene stopzetting van een aantal bestaande installaties, maar evengoed aan enkele nieuwe projecten die niet gerealiseerd werden.

Verder moet ook vastgesteld worden dat de steun voor nieuwe projecten opnieuw is gedaald, waardoor investeringen in extra productiecapaciteit moeilijk blijven en potentiële investeerders ontmoedigd worden.


In het nieuwste voortgangsrapport geeft Biogas-E een overzicht van de recente ontwikkelingen in de Vlaamse biogassector. Hieronder enkele trends:

  • Het aantal grootschalige installaties, met een vermogen boven 200 kWe, blijft schommelen rond 80, maar we zien een duidelijke stijging van het geïnstalleerd elektrisch vermogen. Dit resulteert in een toename van de groene stroomproductie met 20 GWh ten opzichte van 2018.
  • ‘Het aantal kleinschalige installaties, die nog steeds voornamelijk op melkveebedrijven staan maar nu ook in andere agrarische subsectoren hun intrede maken, kent dan weer een duidelijk herstel.
  • Na de sterke daling in 2016 en 2017 steeg het aantal opnieuw licht naar 55 actieve installaties in 2019. De vele inspanningen door verschillende stakeholders tijdens de afgelopen jaren hebben deze kentering ingezet.