Herbestemming Gentse Vynckier-site tot hotspot voor energietransitie

Motorenbouwer ABC en projectontwikkelaar Revive restructureren deze industriezone om tot een hotspot van infrastructuur en kennis, om de energietransitie mee te boosten.

Trefwoorden: #3D, #ABC, #brandstof, #energietransitie, #Gent, #meettoestel, #motoren, #onderzoekscentrum, #opslag, #restwarmte, #Revive, #scale up, #start up, #testbank, #Vynckier, #warmtenet, #waterstof, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

ENGINEERINGNET.BE - Vanuit Gent vertrekken de motoren van ABC naar alle uithoeken van de wereld. Maar het ingenieursbedrijf werkt ook aan zijn lokale verankering en toekomst.

Director M&A Ewout Vandamme: “Samen met projectontwikkelaar Revive gaan we de Vynckier-site renoveren tot een dynamische werkplek voor bedrijven die mee willen bouwen aan de energietransitie.”

Gevestigde spelers met een eigen onderzoekscentrum, start- en scale-ups zijn welkom om hier te werken aan innovatieve projecten rond energietransitie.

De focus ligt op de maakindustrie, maar ABC kijkt ook richting duaal leren, engineeringbureaus en ondersteunende dienstverleners die op de site R&D-activiteiten of andere samenwerkingsverbanden willen opzetten.

Volgens Vandamme zijn de interactiemogelijkheden legio, zoals bij het delen van infrastructuur tussen bedrijven. “Onze state-of-the-art machines en 3D-meettoestellen kunnen wij vanuit ABC ter beschikking stellen. Ook kan de restwarmte van onze testbank voor motoren worden gerecupereerd in een warmtenet.”

Maar meer nog is het de bedoeling om via cocreatie een stempel te drukken op de energietransitie. Vandamme: “Als motorenbouwer zoeken wij steeds naar duurzame alternatieven met low-carbon brandstoffen, waaronder waterstof. Maar wil je echt investeren in die waterstofeconomie, dan moet je ook oplossingen hebben voor productie, opslag, bevoorrading enzovoort.”

"Ook zal de energietransitie vooral zaak zijn van slimme combi’s van energiedragers. Waterstof met zonne- of windenergie bijvoorbeeld, eventueel tijdelijk nog aangevuld met liquide brandstoffen. In internationale tenders zien we die vraag vaker opduiken. Daarom zou het niet slim zijn om al te sterk te fixeren op één groen alternatief."

Vandamme besluit: “Open innovatiepartnerships en cocreatie zijn nodig om vooruitgang te boeken. Met dit innovatieve ecosysteem blazen we de historische site nieuw leven in. Van hieruit willen we de groene revolutie van de 21e eeuw mee vormgeven.”