Primeur: meettoestel vervangt testen op proefdieren

VITO ontwikkelde een lasertoestel om te meten of een bepaald product een schadelijk effect heeft op een mensenoog. Het Belgische bedrijf Exmore brengt het nu wereldwijd op de markt.

Trefwoorden: #BCOP, #chemicaliën, #CON4EI, #cornea, #EU, #Exmore, #hoornvlies, #laserlicht, #lasertoestel, #lichtdoorlaatbaar, #meettoestel, #OECD, #oogirritatie, #proefdieren, #REACH, #richtlijn 437, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Bijna alle producten die op de markt komen, bevatten chemische stoffen en de Europese wetgever eist dat elk product met chemische stoffen wordt getest op de veiligheid voor consumenten.

De voorwaarden staan in de REACH-wetgeving (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Omdat het mensenoog zo kwetsbaar is, worden die chemische producten ook altijd op ogen getest. Bijvoorbeeld in de ogen van levende konijnen.

De zoektocht naar adequate en betrouwbare methoden zonder gebruik van levende dieren is al lang bezig, maar met nieuwe oplossingen rezen ook nieuwe problemen.

Daarom engageerde VITO zich in 2015 in het CON4EI-project, een internationaal project dat oogirritatie onderzoekt. Er werd een databank voor alternatieve testen ontwikkeld en een mix van methoden gecombineerd voor een betrouwbare teststrategie.

Cruciaal hierbij is de opaciteitsmeter. Die kan de schadelijkheid van een chemische stof op de ogen meten door gebruik te maken van de ogen van dode dieren. Daarbij gaat het meestal om de ogen van kalveren die in slachthuizen uit het slachtafval worden gehaald.

De BCOP-methode (Bovine Corneale Opaciteit en Permeabiliteit) is een test die rechtstreeks de effecten van testchemicaliën op de doorschijnbaarheid en de doorlaatbaarheid van het hoornvlies van runderen meet.

Tot nog toe gebeurde dat met een toestel dat de lichtdoorlaatbaarheid van het hoornvlies meet, maar enkel schade aan het centrum van het hoornvlies toont.

In het lasertoestel dat VITO samen met technologiepartner Exmore ontwikkelde, werd het gewone licht vervangen door laserlicht en kan schade aan de hele cornea gemeten worden. Deze resultaten zijn betrouwbaarder en geven een vollediger beeld van de schade die een stof eventueel aanricht.

Om dit toestel Europees erkend te krijgen als betrouwbaar instrument voor het meten van het effect van chemische stoffen op de ogen, moest het toestel gevalideerd worden en door alle lidstaten als methode erkend worden.

De OECD heeft dit lasertoestel nu opgenomen in de officiële richtlijn 437, waardoor het wereldwijd als betrouwbare methode is in te zetten bij testen voor oogirritatie waarbij vroeger levende dieren werden gebruikt.

Deze procedure van technologieontwikkeling bij VITO tot transfer van lasertoestel naar Exmore voor commercialisatie duurde 12 jaar. VITO zet dit proces van ‘levenscyclusdenken’ nu verder voor ontwikkeling van nieuwe technologie op vlak van diagnostiek.