Biomonitoring van Antwerpse en Valenciaanse luchtkwaliteit

Het project HYPERCITY onderzoekt het potentieel van hyperspectrale reflectantie en chlorofylfluorescentie van boombladeren als indicatoren voor luchtvervuiling in stedelijke gebieden.

Trefwoorden: #Antwerpen, #Belspo, #biomonitoring, #blad, #boom, #chlorofyl, #fysiologie, #Hypercity, #hyperspectraal, #luchtvervuiling, #morfologie, #stad, #STEREO, #teledetectie, #UAntwerpen, #UHasselt

Lees verder

research

( Foto: Belspo )

ENGINEERINGNET.BE - Bijna 75% van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden en een groot deel van deze bevolking wordt chronisch blootgesteld aan luchtvervuiling.

Dit verhoogt het risico op acute en chronische luchtweg- en hart- en vaatziekten. Volgens de WHO is de luchtvervuiling verantwoordelijk voor de dood van 7 miljoen mensen per jaar wereldwijd.

Een vermindering van de stedelijke vervuiling, met name van de concentratie van fijnstof, zou daarom levens redden en zowel de gezondheids- als de economische kosten tot een minimum beperken.

De uitvoering van het beleid ter verbetering van de luchtkwaliteit en geïnformeerde besluitvorming over stadsbeheer kunnen echter pas plaatsvinden na een analyse van de situatie op lokaal niveau.

Om betrouwbare risicoanalyses uit te voeren, is het essentieel om een gedetailleerd overzicht te hebben van de ruimtelijke en temporele verdeling van luchtvervuiling in de stad.

Er worden daarom nieuwe technieken ontwikkeld op vlak van monitoring en modellering van stedelijke luchtverontreiniging met een hoge ruimtelijke resolutie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij biomonitoring met behulp van stedelijke vegetatie, gekoppeld aan teledetectietechnieken.

Bomen in steden zijn vaak onderhevig aan stress door gebrek aan wortelruimte, water- en voedingstekorten, onvoldoende zonlicht of blootstelling aan luchtvervuiling.

Bladeren passen dan hun fysiologie en morfologie aan om optimaal te blijven functioneren. Deze veranderingen zijn te detecteren met behulp van teledetectietechnieken, met name door het meten van de hyperspectrale reflectantie van bladeren en de fluorescentie van bladchlorofyl.

Voor het STEREO-project HYPERCITY zijn twee gebieden geselecteerd om diverse landgebruikklassen te bestrijken: Antwerpen, gelegen in een mild zeeklimaat, en Valencia (Spanje) gelegen in een mediterraan klimaat.

Doel van het project is het ontwikkelen, testen en valideren van een passieve biomonitoringmethode van planten op basis van hyperspectrale waarnemingen.

Spectrale indices zijn het resultaat van mathematische bewerkingen die worden toegepast op numerieke waarden die in verschillende spectrale banden zijn opgenomen.

Het projectteam, dat onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt en Valencia samenbrengt, heeft indices ontwikkeld die het mogelijk maken om vegetatie te onderscheiden op basis van de mate van de lokale vervuiling.

Elke boom wordt zo een potentieel meetstation en de stedelijke vegetatie een instrument om de luchtkwaliteit in kaart te brengen.