Predictive twins oplossing voor uitdagingen in de bouw

De bouw- en infrasector is bezig met grote vervangings- en renovatieprojecten, en circulair en energieneutraal bouwen. TNO stelt dat voorspellende digitale replica's hierbij kunnen helpen.

Trefwoorden: #BMI, #bouwcomponent, #bouwsector, #circulair, #digitale replica, #energiegebruik, #energieneutraal, #energietransitie, #field lab, #infrastructuur, #materialenpaspoort, #predictive twins, #renovatie, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Een predictive twin is een digitale replica van een (deel van een) fysiek bouwwerk, zoals bruggen, tunnels, woningen en kantoren. Deze staat - in tegenstelling tot een BIM, ofwel Building Information Modelling - in verbinding met de fysieke twin.

Hierdoor kan de predictive twin de fysieke twin volgen, beoordelen en tot slot, op basis van de informatie die wordt ontvangen, leren. Tijdens de levenscyclus van een bouwwerk kan de predictive twin onder meer worden ingezet om allerlei simulaties en voorspellingen te doen ten aanzien van het toekomstige gedrag en gebruik van de fysieke twin.

Arjen Adriaanse van TNO stelt: “Doordat we tegenwoordig over steeds meer data over bouwwerken beschikken zijn voorspellende modellen beter te voeden met actuele data en meer lerend te maken."

"Daarmee kun je het toekomstige gedrag en gebruik van bouwwerken en netwerken van bouwwerken beter voorspellen, simuleren en beïnvloeden. Predictive twins maken een proactieve besluitvorming over bouwwerken en netwerken van bouwwerken gebaseerd op data, voorspellende modellen en scenario-analyses mogelijk.”

TNO ziet onder meer voor zich dat predictive twins op de volgende manieren kunnen bijdragen:

  • Bij de vervangings- en renovatieopgave voor de bestaande civiele infrastructuur zijn predictive twins te gebruiken om de verwachte technische levensduur van (netwerken van) civiele kunstwerken op een efficiënte en kosteneffectieve manier te voorspellen.
  • Bij de transitie naar een circulaire bouwsector kunnen predictive twins fungeren als materialenpaspoort van bouwwerken, en als hulpmiddel om de technische levensduur en kwaliteit van bouwcomponenten te monitoren en te voorspellen.
  • Bij de energietransitie bestaande bouw zijn predictive twins inzetbaar om het energiegebruik op gebouw- en wijkniveau te voorspellen en te optimaliseren.

TNO onderzoekt op dit moment met verschillende partners de toepassing van predictive twins. Rob Roef van TNO: “We doen op dit moment in diverse domeinen ervaring op met de ontwikkeling en het gebruik van predictive twins. Op basis daarvan signaleren we verschillende uitdagingen. Om predictive twins in de praktijk bruikbaar te maken is het bijvoorbeeld van belang dat deze op een efficiënte wijze gecreëerd worden en tegelijkertijd voldoende betrouwbare voorspellingen leveren."

"Het gevaar dreigt dat technologische oplossingen te kostbaar en uitgebreid zijn voor de behoeften in specifieke situaties. Het is van belang je steeds af te vragen welk type predictive twin een bouwwerk nodig heeft, ‘fit for purpose’ dus. We zetten ons de komende jaren, samen met partners, in om de stap naar netwerken van predictive twins haalbaar en betaalbaar te maken.”

Roef en Adriaanse geven aan dat het nodig is om experts vanuit diverse kennisdomeinen samen te brengen voor de ontwikkeling van predictive twins. Ook is het eenduidig vastleggen, structureren, delen en verbinden van informatie cruciaal, aangezien in een predictive twin data vanuit allerlei informatiebronnen en partijen samenkomen.

Tot slot concludeert TNO dat het van essentieel belang is om met praktijkpartijen predictive twin-gebruiksscenario’s uit te werken en te demonstreren in field labs. Adriaanse: “Zo kun je de komende jaren de ontwikkeling en implementatie van predictive twins versnellen.”