Toekomst van de maakindustrie schuilt in smart factories

Industrie 4.0 brengt een digitale transformatie van het productieproces teweeg. De maakindustrie raakt meer en meer verweven met de IT-wereld en automatisatie staat daarbij centraal.

Trefwoorden: #digitalisering, #Industrie 4.0, #industriële revolutie, #Rittal, #smart factory

Lees verder

Columns

( Foto: Rittal )

ENGINEERINGNET.BE - Steeds meer ‘smart factories’ met Industrie 4.0-technologieën rijzen als paddenstoelen uit de grond.

Slimme fabrieken zijn niet langer sciencefiction, want dankzij machine learning algoritmes kunnen robotica blijven bijleren en de productie bijsturen waar nodig, en dat zonder menselijke tussenkomst.

Fabrieken met een volledig geautomatiseerde productieomgeving maken deel uit van de realiteit waarin we nu leven. Een verdere doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit hebben nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en businessmodellen voor ons in petto.

Snelheid en efficiëntie
Innovatie staat aan de wieg van Industrie 4.0. Het doel daarbij is niet langer om individuele proces- of productiefasen afzonderlijk te optimaliseren, maar om de gehele waardeketen van leverancier tot eindklant vlot te laten aansluiten en zo te versterken.

Alle machines en productielijnen zijn met elkaar verbonden en via het Internet of Things (IoT) wordt ook informatie uitgewisseld. Heel belangrijk is dat men met deze data ook aan de slag gaat. Smart factories vervullen daarin een aanzienlijke rol om producties efficiënter, flexibeler en rendabeler te maken.

Een solide IT-infrastructuur met betrouwbare industriële kastsystemen en stroomverdeling is dan ook cruciaal. Het is natuurlijk de bedoeling dat het machinepark aangestuurd wordt, waarbij het streefdoel voor ogen het behalen van optimale productieparameters is. Alles begint reeds bij de voorbereidingen in de constructie van deze stuur- en schakelkasten.

De 3D-modellering van schakelkasten laat bijvoorbeeld toe om op voorhand na te denken over de correcte plaats voor het boren van gaten in de kasten voor de bekabeling. Zo heeft de eindklant sneller een kast op maat, waardoor zijn gehele productieproces sneller operationeel is. Snelheid en efficiëntie staan immers centraal in smart factories en het Industrie 4.0-verhaal.

Duitsland loopt voorop
Op dit moment is Duitsland de aanvoerder van de vierde industriële revolutie. Voor Belgische bedrijven in de maakindustrie zal het zaak zijn om mee op de kar te springen en volop te evolueren naar een digitale en geautomatiseerde toekomst. Alleen zo kunnen productiebedrijven concurrentieel blijven, niet alleen in België en Europa, maar wereldwijd.

Die digitalisering en automatisering in de maakindustrie maken vandaag al meer en meer deel uit van de realiteit. Industrie en IT zullen in de komende jaren alleen maar nauwer met elkaar samenwerken. Systeemleveranciers voor onder andere industriële kastsystemen en IT-infrastructuur zullen moeten blijven innoveren om in uitdagende en ruige omstandigheden IT-componenten te laten functioneren.

Zo heeft Rittal, systeemleverancier voor onder andere industriële kastsystemen, stroomverdeling en IT-infrastructuur, op dit moment al een volledige functionele en state-of-the-art smart factory in de Duitse stad Haiger. De fabriek is volledig operationeel volgens de principes van Industrie 4.0, waardoor bijna alles er geautomatiseerd verloopt.

Toekomst
Toch bevindt deze evolutie naar smart factories zich eigenlijk nog in zijn beginjaren. We leren steeds meer hoe we onze processen kunnen verbeteren en ook de systemen die we inzetten zijn van deze aard dat zij zelf het proces gaan optimaliseren. Hier wordt al veel over gepraat, maar de effectieve invoering krijgt nu pas vaart.

Bovendien neemt het proces ook tijd in beslag. Welke data hebben we nodig? Wat kunnen we hieruit besluiten? Het gebruikte platform om alles te verbinden verdient hier de nodige aandacht. Zo moet het in ieder geval open zijn zodat alle componenten goed op elkaar aansluiten en met elkaar communiceren.

Vergeet ook de mensen niet in dit verhaal. Meer en meer zie je robots samenwerken met mensen. Vaak is dit een heel efficiënte manier om snel te kunnen schakelen en is de robot zelfs een verlengstuk van de mens. Data vormen hierin een sleutelrol op weg naar procesoptimalisatie.

Ook na de ingebruikname van de oplossing in het productieproces blijven data belangrijk. Denk maar aan (preventief) onderhoud of aanpassingen in het kader van een update van de productielijn. Zeker is dat deze evolutie naar Industrie 4.0 zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt.
door Mario Van Bever, Business Development Manager bij Rittal