Nieuwe technologieën voor recycleren van platinagroep-metalen uit afval

Het PLATIRUS-project, met onder meer VITO en KU Leuven, heeft elf technologieën ontwikkeld, waarvan er drie uitblonken door hoge efficiëntie, lage kosten en geringe milieueffecten.

Trefwoorden: #afval, #KU Leuven, #metalen, #PEACOC, #platinagroep, #PLATIRUS-project, #recycleren, #SINTEF, #technologieën, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: jonnysek - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het door de EU gefinancierde Horizon 2020-project PLATIRUS richtte zich ruim 4,5 jaar op het recycleren van platinagroep-metalen en de demonstratie van een recyclageproces.

Er zijn elf innovatieve, kostenefficiënte en duurzame technologieën ontwikkeld door VITO, SINTEF, TU Wenen, TECNALIA en KU Leuven. Het gaat hierbij om het terugwinnen van platinagroep-metalen (PGM's) uit gebruikte autokatalysatoren, mijnbouw- en elektronisch afval.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is gerecycleerde PGM's te gebruiken voor de productie van nieuwe autokatalysatoren met hoge prestaties die voldoen aan de normen voor de automobielsector.

Drie technologieën blonken uit door hun hoge efficiëntie en terugwinningsgraad, lage kosten, duurzaamheid en geringe milieueffecten. Deze zijn opgeschaald tot Technology Readiness Level 5 en zijn klaar voor opschaling voor industrieel gebruik.

Het gaat om: microgolfgeassisteerde uitloging, ontwikkeld door VITO; niet-conventionele vloeistof-vloeistofscheiding, ontwikkeld door KU Leuven; gasdiffusie-elektrokristallisatie, ontwikkeld door VITO.

Volgens conservatieve scenario's hebben deze technologieën een terugverdientijd van ongeveer 6 jaar, en een gecumuleerde opbrengst van bijna 4 maal de initiële investering te bereiken in het 15e productiejaar. Zes andere technologieën werden door de Europese Commissie bekroond als "Great EU innovations".

De projectpartners SINTEF, VITO en KU Leuven hebben de “Innovation Radar Price” in 2018 en 2020 ontvangen voor hun ontwikkeling van oplossingen om PGM's uit afval te recycleren.

Er is één octrooi verleend voor de door VITO ontwikkelde gasdiffusie-elektrokristallisatie-technologie voor het herwinnen van palladium.

Deze technologie van VITO, alsmede de microgolfgeassisteerde uitloging, worden opgeschaald tot TRL 7 in het nieuwe door de EU gefinancierde Horizon 2020-project PEACOC.


Dit project telt 19 partners uit 10 Europese landen en Turkije, die de hele industriële waardeketen vertegenwoordigen. Het project wordt gecoördineerd door TECNALIA en loopt over 4 jaar vanaf mei 2021.