Indaver technologie vernietigt PFAS-verbindingen

In de draaitrommelovens van Indaver worden afvalstoffen met hoge PFAS concentraties op hoge temperatuur verbrand, zodat de PFAS-verbindingen in het afval onomkeerbaar vernietigd worden.

Trefwoorden: #afval, #afvalverbranding, #Indaver, #PFAS, #PFOS, #verwerking

Lees verder

Techniek

( Foto: Indaver )

ENGINEERINGNET.BE - PFAS is een algemene verzamelnaam voor fluor-organische verbindingen. PFOS (momenteel volop in het nieuws) is één van deze verbindingen.

De Europese Verordening voor POP’s (persistente organische polluenten) verplicht om deze persistente organische stoffen irreversibel of onomkeerbaar om te zetten door thermische verwerking.

Afvalverbranding op hoge temperatuur is een geschikte en verplichte verwerkingstechniek voor de verwerking van afvalstoffen met hoge concentraties aan zeer persistente organische stoffen zoals o.a. pesticiden, herbiciden, PCB’s, dioxines en dus ook PFAS-verbindingen.

In de draaitrommeloven worden de afvalstoffen met hoge concentraties aan persistente organische stoffen?op hoge temperaturen afgebroken. Deze ovens zijn uitgerust met een zeer uitgebreide rookgasreiniging. Het verwerkingsproces wordt nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

In de rookgaszuivering worden de resterende fluorides opgevangen door het doseren van hulpstoffen en actief kool. Indaver zorgt ook voor de veilige en duurzame verwerking van de restproducten van de verwerking.

Het residu wordt verder behandeld en geborgen op een stortplaats voor gevaarlijk afval. Deze stortplaats is ingericht met verschillende waterondoordringbare lagen om impact op lange termijn naar de omgeving te voorkomen.

Sommige specifieke afvalstoffen met lage PFAS concentraties kunnen technisch ook verwerkt worden in roosterovens en wervelbedinstallaties. Ook hier zorgt de thermische verwerking voor een maximaal en onomkeerbaar vernietigen van PFAS-verbindingen. Ook deze installaties zijn voorzien van een uitgebreide rookgasreiniging.