STEM-opleidingen winnen steeds meer aan populariteit

Steeds meer jongens en meisjes kiezen in het secundair onderwijs voor een technische of wetenschappelijke studierichting (of STEM-opleidingen). Dat blijkt uit de nieuwe STEM-monitor 2021, met cijfers uit schooljaar 2019-2020.

Trefwoorden: #opleiding, #STEM, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: nongpimmy - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse kenniseconomie heeft arbeidskrachten nodig die beslagen zijn in exacte wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde.

Het is dan ook cruciaal dat genoeg jongeren hun weg vinden naar de zogenaamde STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en een loopbaan als ingenieur, laborante, technicus, wetenschapster, ICT-er, lasser, chemische procesoperator, elektricien, …

De jaarlijkse STEM-monitor geeft inzicht in evoluties van relevante STEM-indicatoren zoals instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs, maar ook van cursisten in het volwassenonderwijs en van studenten hoger onderwijs.

Uit de nieuwe STEM-monitor blijkt dat steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding techniek en wetenschappen en dat binnen de STEM-opleidingen het aandeel meisjes blijft groeien. In schooljaar 2019-2020 kiest ruim 36% van de leerlingen die instromen in het eerste jaar van de tweede graad voor STEM. Tien jaar eerder was dat 33%. Het percentage meisjes in ASO-STEM-studierichtingen bedraagt in 2019-2020 in het eerste leerjaar van de derde graad ASO 51,83%, een stijging tegenover de 50,63% in het jaar voordien.

De STEM-opleidingen in het hoger onderwijs blijven ook erg in trek. De STEM-instroom naar STEM hoger onderwijs staat op 47,25%. Bij de STEM-meisjes instroom in het hoger onderwijs is er sedert de nulmeting in 2010-2011 een vooruitgang met 8,55 procentpunten.

In het BSO en TSO zien we dat het aandeel laag blijft. De STEM-agenda 2030 zal hier dus extra op moeten focussen.