Onderzoek naar wereldwijd ingezette plasticvangers in wateren

VLIZ gaat in een nieuwe studie verschillende soorten plasticvangers met elkaar vergelijken, om te zien welke types de beste kansen bieden op plasticvrije rivieren, zeeën en oceanen.

Trefwoorden: #plastics, #vervuiling, #VLIZ

Lees verder

Nieuws

( Foto: © mediagram/123RF.COM )

ENGINEERINGNET.BE - In een nieuwe studie maakt VLIZ een uitgebreide beoordeling van wereldwijd bestaande oplossingen voor het inzamelen en verwijderen van zwerfvuil uit het aquatische milieu.

Een globale screening resulteerde in een lijst van 74 types plasticvangers, waarvan sommige volledig operationeel zijn en anderen nog in de testfase zitten.

Alle plasticvangers werden beoordeeld op hun toepasbaarheid in allerlei omgevingen: van afval- of regenwaterafvoer, binnenwateren, waterwegen en havens, tot kustwateren en de oceaan.

De lijst omvat ook een overzicht van plasticvangers geïnstalleerd in Belgische binnenwateren en havens. Deze variëren van eenvoudige drijvende vangnetten, tot grootschaligere innovatieve ontwerpen. De meeste van deze lokale installaties maken deel uit van onderzoeks- en innovatieprojecten om informatie te verzamelen.

De studie geeft ook een overzicht van kennislacunes en onderzoeksbehoeften, en van financiële en bestuurlijke stimuli noodzakelijk om nieuwe plasticvangers te ontwikkelen en te installeren.

De publicatie richt zich dan ook vooral op professionele actoren uit de industrie en het beleid. Het moet hen toelaten om een meer gegronde en strategische beslissing te nemen bij toekomstige installaties en ontwikkeling in België.

Uit de analyse blijkt dat veel onderzoek en ontwikkeling nodig is. Om de efficiëntie van plasticvangers te optimaliseren, om meer te weten te komen over hun impact op het milieu en om de automatisering van systemen te verbeteren.

Volgens de onderzoekers worden de resultaten idealiter gecombineerd met de expertise aanwezig bij maritieme sectoren, zoals scheepvaart, visserij of bagger. Dit kan leiden tot interessante nieuwe technische ontwikkelingen in staat om meer plastic weg te vangen, idealiter voordat het in het mariene milieu terechtkomt.

De nota bespreekt ook belangrijke barrières. Zo is er nood aan meer wetenschappelijke en technologische kennis als basis bij het ontwerpen, extra geld voor het plaatsen van proefinstallaties, en een beter regelgevend en wettelijk kader rond plastic vervuiling. Dit kan leiden tot evenwichtige kosten en levensvatbare bedrijfsmodellen.

De studie kaderde in het Blauwe Cluster-project PLUXIN en is gefinancierd door het Vlaams agentschap innoveren & ondernemen.