Multifunctionele landbouwrobot voordelig voor landbouwer en milieu

De UGent heeft een robot ontwikkeld met een nieuwe technologie: de robot bewerkt het veld volledig automatisch en behandelt elk deeltje precies volgens wat het nodig heeft op dat moment.

Trefwoorden: #landbouw, #robot, #UGent

Lees verder

nieuws

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Door strengere wetgeving voor gebruik van meststoffen en pesticiden zoekt de landbouwsector naar duurzame technieken om het rendement van de landbouwer te garanderen, met respect voor het milieu.

Daarop biedt deze robot een antwoord. Van bodemanalyse tot besproeien: het gebeurt allemaal met een volautomatische machine.

De robot is klein en licht, wat de bodem minder belast dan zware machines. Dat zorgt voor een aanzienlijk kleiner risico op erosie en overstromingen bij hevige regen, zoals deze zomer.

Uit diverse proeven in België, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, blijkt dat deze technologie veel potentieel heeft.

“In vergelijking met toepassing van kunstmest met stikstof op een landbouwperceel levert onze technologie de landbouwer een besparing op van zo’n 50 euro per hectare. Dat is dubbel zoveel als de bestaande differentiatietechnieken in de landbouw,” aldus Prof. Abdul Mouazen van UGent.

In Vlaanderen wordt doorgaans organische mest gebruikt. Daarvoor zijn grote machines nodig, die door een landbouwrobot niet getrokken kunnen worden. De onderzoekers berekenden de winst die behaald kan worden wanneer mest plaatsspecifiek wordt aangebracht: circa 35 euro per hectare.

Bij de aardappelproductie verhoogt de sensor-gebaseerde variabele dosering van zaden de winstgevendheid met 10%.

Mouazen: “Onze bodemsensor heeft het potentieel om 6.800 hectare landbouwgrond per jaar in kaart te brengen en het gebruik van stikstof hierop af te stemmen. Dat levert de overheid een potentiële besparing op van bijna 156.000 euro per jaar: kosten die niet meer nodig zijn om water te zuiveren van stikstof.”

De onderzoekers berekenden dat plaatsspecifiek bemesten voor zo'n 19% minder stikstof zorgt in het geval van kunstmest. In het geval van organische mest levert dit 4% minder stikstof op en 7% minder fosfor.

De robot kan nu verder gecommercialiseerd worden. “De basis van de robot zit bij het bedrijf Agrointelli”, stelt Moauzen. “Wij zullen de technologie verfijnen om die ook commercieel inzetbaar te maken. We verwachten dat deze robot binnen drie jaar op het veld is te gebruiken.”

ACHTERGROND
Dit project kwam tot stand binnen het Odysseusprogramma, dat financiering ontvangt van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat programma brengt internationale topwetenschappers naar Vlaanderen met expertise in specifieke domeinen, zoals precisielandbouw. Binnen dit project wil UGent een centrum voor precisielandbouw in Vlaanderen oprichten.