Ontwikkeling afvang en hergebruik van CO2 in de glastuinbouw

In het Energlik-project wordt bij Thomas More een CO2-afvangstinstallatie in gebruik genomen. Ook worden een aantal kleinschalige plantproeven met de gezuiverde rookgassen uitgevoerd.

Trefwoorden: #afvang, #CO2, #glastuinbouw, #Interreg

Lees verder

research

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - In de glastuinbouw wordt nog niet op grote schaal CO2 afgevangen en opgeslagen. Een betaalbare commerciële installatie is namelijk niet op de markt te vinden.

Toch is er een grote interesse uit het werkveld voor deze technologie. De glastuinbouw is een grote afnemer van aardgas om serres te verwarmen, van energie te voorzien en het restproduct, CO2, vindt er een nuttige toepassing.

De meest gangbare techniek om CO2 te scheiden uit rookgassen is chemische absorptie met amines. Door dit in aanraking te laten komen met rookgassen, reageren ze met CO2 waardoor deze 'gevangen wordt'.

In een tweede stap kan de reactie worden omgekeerd om CO2 terug vrij te laten. Deze techniek heeft zijn nut al bewezen in de chemische industrie. Maar zulke installaties zijn niet goedkoop.

Een redelijk alternatief voor chemische absorptie is Pressure Swing Adsorption (PSA). Hier wordt CO2 over een substraat geleid, waarmee het een zwakke fysische binding aangaat. Door in een tweede stap de druk te verlagen of het substraat op te warmen, wordt CO2 weer losgelaten.

Omdat CO2 hier een fysische binding aangaat, is de installatie eenvoudiger en met minder veiligheidsrisico’s te maken. Wereldwijd wordt deze techniek al gebruikt om bijvoorbeeld zuurstof van stikstof te scheiden. Om deze redenen is bij Thomas More voor een PSA-installatie gekozen.

Ook membraanscheidingen lijken een veelbelovende techniek. De installatie is eenvoudiger. Dit is te vergelijken met een filter waarover rookgassen gestuurd worden en die selectief CO2 doorlaat.

CO2 in rookgas is gemengd met stikstof, waterdamp en overige gassen. Het kost energie om deze menging ongedaan te maken. De grootste verbruikers zijn de vacuümpompen die de CO2 vrijzetten in de PSA-installatie of voor de onderdruk zorgen in de membranen.

In het najaar van 2023 zijn een reeks PSA-configuraties vergeleken, om met zo weinig mogelijk verbruik toch een goede scheiding te bekomen. Hiervoor is de sturing van de installatie geoptimaliseerd. Ook wordt de gezuiverde CO2 een tweede keer over het substraat geleid. Dit zorgt voor hogere zuiverheden.

Om de impact van gezuiverde rookgassen op de planten te vergelijken met de impact van zuivere, vloeibare CO2 en met onverwerkte rookgas-CO2, zijn een aantal proeven opgesteld in de klimaatkamers van Thomas More. De eerste resultaten hiervan worden in het najaar bekend gemaakt.