Onderzoek naar grootschalige zeewierproductie op zee

Een Europees consortium met UGent onderzoekt de mogelijkheden van efficiënte, duurzame en grootschalige zeewierproductie, de effecten hiervan op mariene ecologie en nieuwe businessmodellen.

Trefwoorden: #onderzoek, #universiteit, #zeewier

Lees verder

research

( Foto: spiderment - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In de komende jaren verandert het gebruik en de inrichting van een groot deel van de Noordzee ingrijpend. Tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, met name eiwit, en biogene grondstoffen toe.

Wetenschappers van WUR en collega-kennisinstellingen gaan daarom met financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek onderzoek doen naar grootschalige zeewierproductie.

De partijen werken in twee consortia samen met onder meer maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de zeewier- en schelpdiersector, voedselindustrie en de provincie Zeeland.

De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van zes jaar en gaan medio 2022 van start. De projecten krijgen samen ruim 2,6 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens 450.000 euro bij aan cofinanciering.

Onderzoekers van WUR leiden SEAseeds, een consortium dat zich verdiept in de verbetering van de aanhechting van zaailingen van zeewier op teeltlijnen, de effecten van grootschalige zeewiercultuur op mariene ecologie, en de ontwikkeling van kansrijke businessmodellen.

Kleinschalige teeltproeven tonen aan dat grote en variabele losslag van zeewier de teelt nu inefficiënt en onvoorspelbaar maakt, met hoge economische risico's en een onbekende impact op de mariene ecologie. Mede hierdoor trekt de sector geen investeringen aan, wat de opschaling die nodig is voor winstgevendheid bemoeilijkt.

In het SEAseeds-consortium werken de Wageningse instituten Plant Research, Marine Research en Economic Research samen met Deltares, Brandfriend, Friedrich Schiller University Jena, Hortimare, North Sea Farmers, ReShore, Touwfabriek Langman en UGent.

Het andere consortium wordt geleid door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en richt zich op een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen, die gebaseerd is op biomassa van gecombineerde off-shore teelt van zeewier en mosselen.