SMART is volgende stap naar koolstofneutraal staal

Als voortrekker in de transitie naar klimaatneutraliteit lanceert ArcelorMittal Belgium, in samenwerking met Vanheede Environment Group, de Universiteit Gent en CRM group, een nieuw project 'SMART': Staal Maken met Alternatieve Reductanten”.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #circulair, #pellet, #staal

Lees verder

Techniek

( Foto: ArcelorMittal )

ENGINEERINGNET.BE - Bij de productie van staal zijn zogeheten ‘reductanten’ nodig om ijzererts om te vormen naar vloeibaar ruwijzer.

Het SMART-project laat toe om fossiele koolstofhoudende reductanten zoals steenkool te vervangen door reductanten uit circulair afval. Dit verklaart het acroniem: SMART of Staal Maken met Alternatieve Reductanten.

Om dit mogelijk te maken zal Vanheede Environment Group, een Belgisch milieubedrijf, ArcelorMittal voorzien van AlterCoal pellets. Deze pellets worden geproduceerd uit een mix van industriële reststromen en niet-recycleerbare plastics met een hoog koolstofgehalte.

Mede door input van CRM group en UGent-expertise op vlak van processen bij hoge temperaturen, zal het mogelijk zijn om deze pellets chemisch om te vormen tot metallurgische cokes en poederkool. Beide vervullen de rol van alternatieve reductant en energiebron in het reductieproces van de hoogoven van ArcelorMittal.

Door fossiele kolen te vervangen door deze pellets zal de fossiele CO2-uitstoot verminderen. Tegelijk biedt het een oplossing voor het verwerken van problematische afvalstromen, zoals niet-recycleerbare plastics.

Dit circulaire project maakt op deze manier deel uit van de ambitie van ArcelorMittal Belgium de duurzaamheidsstrategie met als doel de CO2-emissie met 35% per jaar tegen 2030 t.o.v. 2018 te verminderen alsook de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn te behalen.

De partners in dit project spelen een actieve rol om deze doelstellingen te realiseren.