EnergyVille opgenomen in Vlaams wetenschaps- en innovatiedecreet

Deze officiële opname van EnergyVille in het wetenschaps- en innovatiedecreet (W&I)-decreet maakt het vanaf nu mogelijk dat voor deze financiering en inhoudelijke opvolging kan gewerkt worden met vijfjaarlijkse convenanten.

Trefwoorden: #decreet, #energie, #EnergyVille, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: © EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - Zoals voor de andere instellingen in het W&I-decreet zal er een convenant worden afgesloten met EnergyVille dat om de 5 jaar geëvalueerd en opnieuw onderhandeld wordt en gekoppeld is aan een jaarlijkse subsidie.

Met deze  subsidie draagt de Vlaamse Regering bij aan hun werking om het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie en energiesystemen op nationaal en internationaal vlak te bevorderen en te coördineren.

In het vijfjarige convenant zal  worden opgenomen onder welke modaliteiten de subsidies verleend worden en wat de doelstellingen en de verwachte resultaten zijn. De Vlaamse Regering zal de activiteiten evalueren aan de hand van de vastgelegde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren.

De doelstellingen van EnergyVille betreffen de wetenschappelijke resultaten, de samenwerking met industrie, digitalisering van het energiesysteem, STEM-initiatieven, (internationale) training van doctoraatsstudenten en kennisverspreiding van binnen de sector en bij het grote publiek.