Monitoring van micro- en nanoplastics kleiner dan 100 nanometer

VITO ontwikkelt een speciaal type massaspectrometrie, geheten ICP-MS, voor de monitoring van micro- en nanoplastic deeltjes die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.

Trefwoorden: #microplastic, #VITO

Lees verder

research

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Met ICP-MS kan het gehalte aan opgeloste chemische deeltjes in vloeibare samples worden bepaald, tot zeer lage concentraties. ‘Deze methode detecteert sneller dan één signaal per honderd microseconden’, zegt Kristof Tirez van VITO.

‘Dat is dus goed voor een duizendtal deeltjesidentificaties per minuut; precies dat heb je nodig om alle kleine deeltjes in vloeibare monsters te kunnen detecteren.’

Milica Velimirovic van VITO: ‘Over de milieu- en gezondheidsrisico’s van vooral kleinere plasticdeeltjes zoals micro- en nanoplastics, is nog niet zo veel geweten.’ Ook is de monitoring nog beperkt tot plastic deeltjes groter dan pakweg tien micrometer.

‘Wij focussen op deeltjes met een omvang onder die grens’, zegt Velimirovic. ‘Dit zijn in het bijzonder plasticdeeltjes in het laag-micrometergebied (< 10 µm) en nanoplastics (< 1 µm).’

Kleinere plasticdeeltjes komen in veel hogere aantallen voor in de omgeving dan grotere. Uit analyses van drinkwaterstalen bleek bijvoorbeeld dat de concentratie van partikels van enkele micrometer groot ettelijke grootteordes hoger ligt dan bij plasticdeeltjes van enkele honderden micrometer groot.

‘Het valt te verwachten dat die trend zich doorzet als we verder opschuiven naar het nanoniveau’, aldus Tirez. Wetenschappers vrezen ook dat bij kleinere deeltjes de gezondheidsrisico’s groter zijn.

Velimirovic: ‘Voor metallische nanodeeltjes is al bekend dat ze een groter werkzaam effect hebben.’ Kleinere deeltjes kunnen ook gemakkelijker doordringen in ons lichaam. Na inademing zullen de kleinste deeltjes het verst geraken, zelfs tot in de bloedbaan.'

‘Het effect van micro- en nanoplastics wordt ook beïnvloed door de manier waarop ze in ons lichaam belanden. Ook hiernaar doen we bij VITO onderzoek.’ In MS4Plastics wordt bijvoorbeeld naar plasticdeeltjes gespeurd in vis en zeevruchten. In een ander project, CE4Plastics genaamd, wordt ingezoomd op nanoplastics die vrijkomen uit plastic flessen.

'De eerste Europese en internationale standaardmethoden voor de monitoring van microplastics in water worden verwacht in 2024’, zegt Tirez.