Uitstekende resultaten voor Nemo Link in 2022

Nemo Link, de eerste elektrische interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en België, had in 2022 een beschikbaarheid van 99% van de tijd; Deze onderzeese kabel is dan ook één van de efficiëntste ter wereld.

Trefwoorden: #elektriciteit, #interconnector, #Nemo Link

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Via de kabel werd er vorig jaar tussen de twee landen 5,7 TWh elektriciteit uitgewisseld. Voor het eerst hebben beide landen bijna evenveel stroom uitgewisseld (in 2022 ging 45% van de tijd de elektriciteit richting België (import), in 2021 was dit maar 4%).

Dit toont aan dat Nemo Link heel belangrijk is voor de versterking van de bevoorradingszekerheid van de Britse en Belgische consument. Zo kon Londen in juli een stroompanne vermijden door stroom te importeren via de 140 kilometer lange kabel.

De onderzeese kabel vergroot ook de mogelijkheden om de netten in evenwicht te houden en om de impact van een onevenwicht tussen vraag en aanbod te beperken.

Dat wordt steeds belangrijker wanneer alsmaar grotere hoeveelheden variabele hernieuwbare energie door het net stromen. De extra flexibiliteit die de HVDC-interconnector biedt, beperkt de pieken in de onevenwichtsprijzen.

Nemo Link is ook de eerste interconnector die onder het regelgevend kader (Cap & Floor) werkt. Dit kader bepaalt een minimum- en maximumopbrengst.

De Belgische en Britse regulator hebben onlangs een ‘Within Period Adjustment’-voorstel van Nemo Link goedgekeurd waardoor ongeveer 134,4 miljoen euro vervroegd naar de verbruikers terugvloeit.

Hierdoor zullen de nettarieven in elk land met 67,2 miljoen euro dalen.