Kernreactor Tihange 2 veilig stopgezet

Vannacht werd kernreactor Tihange 2 definitief stilgelegd. Dit is de tweede van de zeven Belgische kernreactoren die niet langer elektriciteit zal produceren. De stopzetting gebeurde onder toezicht van het FANC en is in alle veiligheid verlopen.

Trefwoorden: #Doel, #FANC, #kernreactor, #Tihange

Lees verder

Nieuws

( Foto: FANC )

ENGINEERINGNET.BE - Twee nucleair inspecteurs bij het FANC stonden in voor het toezicht op de veiligheid op de site van Tihange. De definitieve stillegging verliep net zoals een gebruikelijke uitschakeling voor onderhoud.

Alles verliep vlot, de procedures werden correct gevolgd en de reactor werd veilig stilgelegd. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V zullen voortaan toezicht houden op de twee andere operationele reactoren op de site en op de voorbereidende activiteiten voor de ontmanteling van Tihange 2.

Zes maanden eerder diende ENGIE Electrabel een zogenaamde ‘stopzettingsmelding’ in. Die beschrijft de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd om de ontmanteling voor te bereiden. Dergelijke ontmanteling is nieuw voor ons land en vormt een grote uitdaging.

België heeft echter wel al ervaring met de ontmanteling van andere nucleaire installaties, waaronder die op de voormalige sites van FBFC International en Belgonucleaire en de onderzoeksreactoren Thetis (UGent) en BR3 (SCK CEN). De ontmanteling van kernreactoren is natuurlijk van een heel andere orde, maar het FANC is er zich al jaren grondig op aan het voorbereiden.

De verbruikte splijtstof vertegenwoordigt meer dan 99% van de radiologische inventaris van een kerncentrale. Daarom daalt het radiologische risico voor de omgeving aanzienlijk van zodra de reactor stilligt en de verbruikte splijtstof uit het reactorvat is verwijderd. Daarna wordt de splijtstof tijdelijk opgeslagen en gekoeld in de splijtstofdokken.

Een tweede belangrijke vermindering van het risico doet zich voor tijdens het eigenlijke ontmantelingsproces, wanneer hoogradioactieve materialen - zoals de interne delen van het reactorvat - worden verwijderd.

Het FANC ziet toe op de veiligheid tijdens het volledige stopzettings- en ontmantelingsproces. Het voert zowel veiligheidsanalyses als inspecties ter plaatse uit.

Tussen de stopzetting van de installatie en de publicatie van de ontmantelingsvergunning is er een overgangsperiode, de zogenaamde ‘postoperationele fase’. Die fase zal naar verwachting ongeveer vier jaar duren voor Tihange 2.

Met de goedkeuring van de stopzettingsmelding geeft het FANC toestemming om de voorbereidingen voor de ontmanteling te starten. Voor alle echte ontmantelingsactiviteiten moet ENGIE Electrabel wachten op zijn ontmantelingsvergunning.

De ontmantelingsfase zal naar verwachting, gebaseerd op soortgelijke projecten in het buitenland, ongeveer 15 jaar duren.