Air Liquide plant bouw pilootinstallatie voor kraken van ammoniak

Wanneer waterstof in ammoniak (NH3) wordt omgezet, is vervoer over lange afstand mogelijk. Met behulp van innovatieve technologie zal deze installatie het mogelijk maken ammoniak met een geoptimaliseerde koolstofvoetafdruk om te zetten in waterstof (H2).

Trefwoorden: #Air Liquide, #amoniak, #kraken, #waterstof

Lees verder

Techniek

( Foto: Air Liquide )

ENGINEERINGNET.BE - Ammoniak, een molecule bestaande uit waterstof en stikstof, kan worden gebruikt als energiedrager.

Het kan met een lage koolstofvoetafdruk uit waterstof worden geproduceerd in regio's met overvloedige hernieuwbare energiebronnen zoals zon, water en wind, of andere koolstofarme  energiebronnen.

Voor de productie, het vervoer en het gebruik op grote schaal ten behoeve van diverse industrieën bestaat al een wereldwijde infrastructuur voor de toeleveringsketen.

De innovatieve pilootinstallatie, die een nieuw efficiënt proces combineert met de gepatenteerde technologieën van Air Liquide, wordt in de Antwerpse haven gebouwd en zou in 2024 operationeel moeten zijn.

Michael J. Graff, Executive Vice President, Air Liquide Group: "Ammoniak kraken is een aanvulling op onze reeds grondige portfolio van waterstoftechnologieën en voegt nog een andere technologische oplossing toe om de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofmarkt mogelijk te maken."

De Vlaamse regering heeft via VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap) financiële steun aan het project toegezegd.