Ontwikkeling Europese recycling van zonnepanelen

Imec-EnergyVille heeft met 16 partners een voorstel ingediend voor de vergelijking van drie recyclagemethoden op vlak van kwaliteit van materialen, duurzaamheid en economische haalbaarheid.

Trefwoorden: #recycleren, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: PV Cycle )

ENGINEERINGNET.BE - Bij de duurzame energietransitie speelt opwekking van elektra met zonnepanelen een belangrijke rol. Zonne-energie biedt voordelen zoals een lage kost, goede betrouwbaarheid, weinig onderhoud en veel integratiemogelijkheden.

Het is belangrijk om ook hier rekening te houden met de duurzaamheid van gebruikte materialen en grondstoffen. Recyclage is hierbij essentieel, en dit zal op korte termijn belangrijker én dringender worden.

De installatie van zonnepanelen wereldwijd is pas echt begonnen in de jaren 2000. Een zonnepaneel heeft een levensduur van circa 25 jaar. Moderne modules gaan waarschijnlijk nog langer mee.

Dit maakt dat de recyclagestroom op kruissnelheid komt in de komende jaren. De inzameling van afgedankte zonnepanelen wordt momenteel wel al structureel aangepakt. In België is PV Cycle hiervoor verantwoordelijk.  

Omdat er tot nu toe nog niet zoveel zonnepanelen zijn om te recycleren, is het nog niet economisch rendabel voor bedrijven om zich hiermee bezig te houden. De nodige machines zouden een groot deel van de tijd stilstaan. Ook is het huidige recyclageproces van zonnepanelen niet optimaal.

Momenteel is het meest gebruikte proces het ‘vermalen’ van de zonnepanelen, waarna de verschillende materialen zo goed mogelijk gescheiden worden. Deze methode is niet geschikt voor het recycleren van alle materialen, en is ook niet optimaal voor het verkrijgen van een hoge zuiverheid.

Ook is er geen specifieke verplichting om zeldzame materialen, zoals zilver, goed te scheiden. Om de voorspelde groei van de zonnepanelenindustrie bij te houden, is het wel essentieel dat zulke grondstoffen gerecycleerd worden.

Daarom heeft imec-EnergyVille met 16 andere partners een Europees projectvoorstel ingediend. In het voorstel worden drie verschillende recyclagemethoden met elkaar vergeleken op het gebied van kwaliteit van de materialen, duurzaamheid en economische haalbaarheid.

De rol van imec-EnergyVille omvat het leiden van het project als geheel, het testen van PV-modules op basis van materialen die hergebruikt zijn, en het ontwikkelen en testen van PV-modules die beter en eenvoudiger gerecycleerd kunnen worden. 

Voor de zomervakantie wordt meer nieuws verwacht over de toekenning van financiering voor dit project.