Wereldprimeur: SCK CEN onderzoeksreactor draait op laagverrijkt uranium

Door van nucleaire brandstof in de onderzoeksreactor BR2 te wisselen, helpt SCK CEN de potentiële verspreiding van hoogverrijkt uranium, een mogelijk bestanddeel van kernwapens, tegen te gaan.

Trefwoorden: #BR2, #onderzoek, #reactor, #SCK CEN, #uranium, #verrijkt

Lees verder

research

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - BR2 is één van de krachtigste onderzoeksreactoren ter wereld. Hij speelt een vitale rol in de wereldwijde levering van medische radio-isotopen en het testen van nucleaire innovaties.

De veelzijdige installatie draait al sinds zijn start in 1962 op hoogverrijkt uranium. Onderzoekscentrum SCK CEN plant om die splijtstof (de ‘brandstof’ van een reactor) te vervangen door een laagverrijkte variant.

Het ontwikkelt daarvoor in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten een totaal nieuw splijtstoftype. Die splijtstof kan echter niet van vandaag op morgen in gebruik genomen worden. Aan de omschakeling gaan jaren van ontwikkeling, intensief testen en een uitgebreid veiligheidsdossier vooraf.

SCK CEN moet immers aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bewijzen dat de nieuwe splijtstoftype even veilig is als de huidige. Daarbij komt dat de onderzoeksreactor ook met de nieuwe splijtstof dezelfde technische prestaties moet leveren.

Vandaag kan het nucleair onderzoekscentrum sterker bewijs op tafel leggen. Jared Wight, projectcoördinator bij SCK CEN: “We hebben drie laagverrijkte testsplijtstofelementen in reële omstandigheden getest. Voor het eerst deden ze dienst als echte brandstof voor de reactor. Ze verbleven zestig dagen in reactorkern.”

Als alles volgens planning verloopt en als de testen een positief resultaat opleveren, zal het onderzoekscentrum in 2026 een zoveelste primeur op zijn palmares kunnen schrijven.