Autonome robot inspecteert HVDC-conversiestation ALEGrO

De ALEGrO Robot is de eerste autonome robot in Europa die, na 2 jaar testen, wordt ingezet om een HVDC-conversiestation te inspecteren (high-voltage direct current of hoogspanningsgelijkstroom).

Trefwoorden: #ALEGrO, #asset, #conversie, #Elia, #hoogspanning, #robot

Lees verder

Techniek

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de jaarlijkse onderhoudsweek is een autonome robot geïnstalleerd in de HVDC- converterhal van Elia in Lixhe. De hal is daarna terug onder spanning gebracht en is de rest van het jaar ontoegankelijk.

De robot inspecteert de converterhal nu dag en nacht. De installatie en het gebruik van de robot is het resultaat van twee jaar samenwerking tussen Elia Group, Siemens Energy, Ross Robotics en Nemo Link.

Er kwam een uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsfase bij kijken met heel wat tests in moeilijke werkomstandigheden.

De ALEGrO-robot is de eerste robot in Europa die geautomatiseerde frequente inspecties van een HVDC-hal uitvoert. De robot werkt autonoom, maar kan ook van op afstand worden bestuurd. Dat zorgt ervoor dat de converterhal geïnspecteerd wordt, zonder onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

De robot draagt intelligente sensoren die helpen om mogelijke problemen in de hal te detecteren. Dit verlaagt het risico op onverwachte onderbrekingen en beperkt de tijd die nodig is voor ad-hoc-herstelwerkzaamheden.

Dit maximaliseert de bedrijfstijd van de converterhal en zorgt ervoor dat stroomuitwisseling tussen België en Duitsland ononderbroken kan gebeuren.

In de komende maanden zal een andere robot in de converterhal van Nemo Link (de interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk) worden geïnstalleerd en in gebruik genomen.

In 2024 volgt de installatie en ingebruikname van een derde robot in een converterhal van 50Hertz in Duitsland.