Vlaamse havens erkend als ‘Hydrogen Valley’

Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Port of Oostende zijn op Europees niveau officieel erkend als ‘Hydrogen Valley’. Die status wordt toegekend aan een geografisch gebied dat een volledige waterstofwaardeketen herbergt.

Trefwoorden: #certificaat, #haven, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De drie havens zijn complementair in hun activiteiten en hebben daardoor een unieke uitgangspositie voor de uitrol van de waterstofeconomie.

Zo combineren ze staal- en chemische industriële clusters met energie hub-functies en offshore hernieuwbare energieproductie. Door hun geografische ligging functioneren ze als toegangspoort tot een Europees netwerk van binnenwateren, spoorwegen, pijpleidingen en wegverbindingen.

Hierdoor heeft de ‘Flemish Hydrogen Ports Valley’ alle troeven in huis om een cruciale rol op te nemen in de Europese waterstofeconomie.$

Vandaag worden er in het gebied al verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd voor de productie van groene en koolstofarme waterstof en afgeleide moleculen.

Behalve voor het verduurzamen van bestaande afname in de lokale chemische industrie, zal deze waterstof ook gebruikt worden in onder andere de staalproductie, scheepvaart en wegtransport. De eerste demonstraties van deze nieuwe toepassingen zijn al gerealiseerd.

In de nabije toekomst zal lokale productie gecombineerd worden met grootschalige internationale import en doorvoer van koolstofarme moleculen, om schone waterstof te leveren aan afnemers, zowel lokaal als in het hinterland, via de open access European Hydrogen Backbone.

De Flemish Hydrogen Ports Valley wordt gecoördineerd door het kennis- en samenwerkingsplatform WaterstofNet, als coördinator van de Waterstof Industrie Cluster waar alle betrokken havens lid van zijn.