Verbetering, toepassing en opschaling van fosfaatverwijdering

Vito ontwikkelt korrels, gemaakt uit ijzerslibafval afkomstig van drinkwaterproductie, die fosfaten uit waterige reststromen kunnen filteren. Bijvoorbeeld drainagewater van landbouwbedrijven.

Trefwoorden: #fosfaat, #onderzoek, #reststroom, #Vito, #water

Lees verder

research

( Foto: Vito )

ENGINEERINGNET.BE - Bij de productie van grond- of oppervlaktewater tot drinkwater in drinkwaterproductiecentra kunnen grote hoeveelheden slib achterblijven in de installatie.

Deze ijzerrijke reststroom is nuttig te hergebruiken. Zo zijn de slibdeeltjes om te zetten in filterkorrels, die stoffen zoals fosfaten en arseen aan zich binden. Fosfaten komen voor in drainagewater en spuistromen van landbouwbedrijven.

Te hoge concentraties ervan zijn problematisch: in oppervlaktewater zorgt dit voor explosieve algengroei waardoor ander waterleven in de verdrukking komt. Ook in drinkwaterproductiecentra is dit een probleem, want de algengroei hindert de waterbehandeling.

De ontwikkeling van de korrels vindt plaats binnen het NuReDrain-project. Het project focust op het uittesten van filtersystemen om fosfaten uit landbouwwaters te halen.

Het wordt gecoördineerd door Vito/Vlakwa en krijgt steun vanuit het Europese Interreg North Sea Region Programme en de Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Na toekenning van extra budget konden de projectpartners, een samenwerking tussen organisaties uit Denemarken, Duitsland en Vlaanderen, hun demonstratieprojecten voortzetten.

In het vervolgproject is onderzocht of en hoe deze fosfaten uit de korrels zijn te recupereren, zodat ze zijn te hergebruiken in meststoffen. Ook de technologie om de korrels aan te maken, is verbeterd.

‘Voordien moesten de filterkorrels, nadat we die uit slib hadden gegranuleerd, worden gedroogd én verhit tot 400 graden’, zegt Jef Bergmans van VITO. ‘Dit laatste hoeft nu niet meer, waardoor de productie van de korrels nu efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker is.’

‘Lokaal gebruik en hergebruik heeft de voorkeur, om extra transport te vermijden. Daarom is het belangrijk dat fosfaten uit de korrels ter plekke zijn te recupereren en te hergebruiken op het landbouwbedrijf.’

De filters met korrels zijn te installeren bij het uiteinde van een drainagebuis die van een akker naar een aanpalende beek loopt. Of ze zijn aan te sluiten op de tanks waarin glastuinbouwbedrijven hun drainagewater opvangen. Hierbij zijn de concentraties fosfaten doorgaans hoger, zodat de aanpak beter werkt.

De afgelopen jaren werden diverse filtersystemen op 14 locaties uitgetest in binnen- en buitenland. Dit gebeurde onder meer in proefcentra, waar landbouwinnovaties vorm krijgen. Ook bij een eventuele implementatie in de toekomst kunnen die centra een belangrijke rol spelen.

Deelnemende landbouwers kunnen 75% subsidie krijgen op hun investering, daar deze filtersystemen zijn opgenomen in de lijst van niet-productieve investeringen van het Vlaamse landbouwinvesteringsfonds.

Laatste obstakel is nu om voldoende korrels te produceren om aan de vraag te voldoen.