Fluxys c-grid is nieuwe CO2-netbeheerder

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM hebben samen 'Fluxys c-grid' opgericht om de industrie te ondersteunen bij haar transitie inspanningen naar een lage CO2-emissie toekomst.

Trefwoorden: #CO2, #emissie, #Fluxys, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: aapsky - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - CO2 opvang en gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitie-doelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie.

Met dit partnerschap wordt gekozen voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België. Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het doel om het CO2-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO2-backbone.

Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kunnen ze een concurrerend tarief voor de industrie bieden.

Fluxys c-grid reikt de industrie de nodige opties voor CO2-afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden.

Fluxys c-grid wordt opgericht als een dochteronderneming van Fluxys Belgium die een meerderheidsaandeel van 77,5% heeft, partners Pipelink en Socofe hebben elk 10% en SFPIM neemt een deelneming van 2,5%.