Veel sneller cement met lage impact dankzij flash-calciner

De labo-flash-calciner die VITO met steun van de EU in Mol bouwt, komt tegemoet aan de vraag van de bouwsector naar low-impact bouwmaterialen op basis van industriële reststromen.

Trefwoorden: #bouw, #cement, #duurzaam, #sector, #Vito

Lees verder

Techniek

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - De productie van cement is op dit moment wereldwijd goed voor 8% van alle uitstoot van CO2. De productie van Portlandcement staat dan ook onder zware druk.

Nu blijven bij baggerwerken, grondoverschotten of grondsaneringen soms zeer kleirijke reststromen achter. Deze reststromen zijn ideaal om te calcineren. Daarbij worden ze verhit tot een temperatuur tussen 600 en 1.200°C. Wat dan uit de oven komt, is gecalcineerde klei.

Deze klei kan tot 30% van de Portlandcement vervangen zonder dat deze sterkte verliest. Door dit proces worden reststromen opnieuw opgenomen in de productieketen en vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren van Portlandcement.

Met de labo-flash-calciner, die deel uitmaakt van het onderzoekslabo duurzame materialen, komt VITO tegemoet aan een dringende vraag van de cement- en bouwsector. Alle spelers in de waardeketen krijgen toegang tot deze nieuwe infrastructuur voor gezamenlijk onderzoek, of onderzoek in het kader van een project.

Zij kunnen testen uitvoeren in deze flash-calciner en tegelijkertijd ook informatie inwinnen over hun reststromen. Ook is het mogelijk alternatieve cementen te laten testen op mortel- en betonniveau.

De labo-flash-calciner wordt bovendien uitgerust met verschillende meetpunten waardoor procesparameters en emissies op elke plaats nauwkeurig zijn op te volgen. Op die manier kunnen ook toekomstige investeerders processen testen en bijsturen, en de nodige gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bijzonder is dat deze pilootinfrastructuur niet alleen standaard emissiemetingen toelaat, maar ook uitgerust is met apparatuur om heel specifiek PFAS te bemonsteren.

De flash-calciner moet midden 2025 worden opgeleverd. Het Europese Regionale Investeringsfonds EFRO voorziet 283.200 euro subsidies. De totale kosten van het project worden op 731.000 euro geschat.