Experiment van SCK CEN met splijtstofnaald slaagt

Onlangs is de laatste splijtstofnaald ontladen in de hot cells van BR2 uit de PWC-7, de experimentele installatie in BR2 voor het uitvoeren van vermogenstests op commerciële splijtstofnaalden.

Trefwoorden: #experiment, #radioactief, #SCK, #splijtstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: SCK CEN )

ENGINEERINGNET.BE - “Deze laatste ontlading betekent voor ons het einde van een jaar werk waarmee we bewijzen dat we met succes het scheuren van een splijtstofnaald in de PWC-7 kunnen verwerken en dit soort experimenten routinematig kunnen verwezenlijken”, aldus Simon Billiet, projectleider transiënte brandstoftests van SCK CEN.

In juni 2022 werd al een cruciale mijlpaal behaald. Tijdens een transiënt vermogenstest werd doelbewust de faalgrens van de splijtstofhuls overschreden. De drukbuis van PWC-7 verzamelde de vrijgekomen splijtingsproducten waardoor de veiligheid van het experiment en van BR2 gewaarborgd bleef.

Alleen botste de installatie bij het opkuisen van de splijtingsproducten in de capsule op enkele moeilijkheden. "De installatie en de procedures bleken niet effectief genoeg om de besmetting met splijtingsproducten naar de specifieke waterzuiveringsapparatuur te leiden,” stelt Miquel Torres van SCK CEN.

Dat vroeg een grote inspanning doorheen het jaar om de opkuis van de PWC-7 te verbeteren en de opgevangen splijtingsproducten in de capsule weg te spoelen. Dit leidde tot een uitbreiding van de installatie aan de schoonmaakapparatuur.

“Het was een uitdaging, maar dankzij deze upgrade slaagden we er in om de PWC-7 installatie gebruiksklaar te krijgen voor het volgende experiment,” aldus Torres.

Dit experiment vond plaats in mei. De installatie slaagde er toen in om zonder problemen een nieuw falen van de brandstofhuls te detecteren en de veiligheid van de installatie en BR2 te garanderen.

De verbeteringen van het afgelopen jaar zorgden er ook voor dat het schoonmaken van de PWC-7 capsule nu vlekkeloos en tijdig verliep, waarna de brandstofnaald uit de PWC-7 in de hot cells van BR2 konden worden ontladen.

"We bereikten hiermee een nieuwe mijlpaal met de PWC-7 en plannen de volgende transiënt vermogenstest voor december", aldus Brian Boer, programmamanager LWR en geavanceerde brandstoffen.

"De installatie blijven we in de komende jaren gebruiken voor het testen van nieuwe brandstofnaalden om de veiligheid en efficiëntie van vermogensreactoren wereldwijd te versterken.”