Alpro en Beauvent hebben Power2Heat-project ingehuldigd

De burgercoöperatie Beauvent investeerde de afgelopen 2 jaar 9,5 miljoen euro in dit project. De elektrificatie van proceswarmte zorgt voor een stabiliserend effect op het netevenwicht, wat de verdere uitrol van hernieuwbare energieproductie faciliteert.

Trefwoorden: #Alpro, #Beauvent, #biogas, #Power2Heat, #restwarmte, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: Alpro )

ENGINEERINGNET.BE - Met een 'hot water smart grid', een intern warmtenet op verschillende temperatuurniveaus waarbij restwarmte hergebruikt wordt, recupereert Alpro ongeveer 40% van de totale warmtevraag, wat overeenkomt met 36.600 MWh.

Het nieuwe Power2Heat-project is het bewijs dat het bedrijf blijft innoveren binnen haar duurzaamheidsstrategie en nu ook zal bijdragen tot een optimale energie-efficiëntie.

Het Power2Heat-project werd mee ontwikkeld en gefinancierd door burgercoöperatie Beauvent. Via een kapitaalsoproep van Beauvent investeerden coöperanten, voor zo’n 3,6 miljoen euro mee in het project. ​

Het project bestaat uit een energiecentrale met een gasmotor van 3,4 MW elektrisch vermogen, die zowel elektriciteit, stoom en warm water produceert.

Deze draait gedeeltelijk op lokaal biogas geproduceerd in de waterzuivering op de productiesite. Naast de gasmotor zijn er ook elektrische stoomketels die ​ stoom genereren als er veel wind en zon is.