Mark Andries verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 2023

Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van VLAIO, waar hij een rol speelde in de wijze waarop het agentschap de moeilijke balans vond tussen crisisondersteuning, hervormingen, continuïteit, werking en de toekomst. Hij volgt Marleen Porto-Carrero op.

Trefwoorden: #manager, #overheid, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VVBB )

ENGINEERINGNET.BE - Mark Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van VLAIO, een organisatie met ongeveer 450 medewerkers. Hij bouwde het agentschap mee uit tot een klantgerichte organisatie die diensten en steunmaatregelen op maat van ondernemers aanbiedt.

De jury hield bij zijn oordeel rekening met volgende elementen. Als leidend ambtenaar speelde hij een bepalende rol in de wijze waarop het agentschap de moeilijke balans vond tussen crisisondersteuning, implementatie van hervormingen, het verzekeren van de continuïteit van de recurrente werking én oog houden voor de toekomst.

Onder zijn leiding toont het agentschap zich wendbaar; snel en flexibel inspelend op veranderende noden. Intern streeft hij naar een warme organisatie, een organisatie waar mensen graag voor werken.

Bij deze uitdagingen zorgt hij als bruggenbouwer en netwerkleider actief voor verbinding tussen politiek, middenveld, kennisinstellingen, sectororganisaties, speerpuntclusters en administratie; inclusief verbindingen tussen verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met andere bestuursniveaus.

Daarnaast prees de jury eveneens zijn niet-aflatende zoektocht naar pragmatische oplossingen die praktisch implementeerbaar zijn en tegemoet komen aan de noden van het doelpubliek, maar ook zijn rol als bemiddelaar.

Naast alle eerder genoemde verwezenlijkingen, zijn dan ook zijn gedreven-kritische houding om de Vlaamse Overheid te verbeteren, zijn public service motivation, zijn klantgerichte blik en benaderbaarheid de redenen waarom de jury Andries wil eren met de titel van Overheidsmanager van het Jaar.

ACHTERGROND
Sinds 1997 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) de verkiezing van de Overheidsmanager van het Jaar.

Na een publieke oproep voor voordrachten worden de verschillende kandidaturen beoordeeld op basis van 11 criteria: bruggen bouwen, netwerken, politieke sensitiviteit, strategisch denken, beheer van managementinstrumenten, veranderingsmanagement, inspireren, public sector motivation, ethisch bewustzijn en crisisbeheer.