Plannen voor bouw hoogtechnologische Feed Pilot

ILVO heeft sinds lang een unieke onderzoekslijn in het uittesten van de efficiëntie, de duurzaamheid (impact op klimaat en milieu) en de gezondheid van nieuw-samengestelde voeders voor runderen, varkens en kleinvee. De vraag naar die expertise stijgt nog.

Trefwoorden: #experimenteel, #ILVO, #onderzoek, #voeder, #voeding

Lees verder

Nieuws

( Foto: ILVO )

ENGINEERINGNET.BE - De komst van nevenstromen uit nieuwe fermentatieproducties (hoogwaardige moleculen uit fermentoren, zoals microbieel eiwit) vergt, als potentieel voeder-ingrediënt, nog heel wat onderzoek.

ILVO beschikt momenteel over twee aparte productielijnen, die noch energetisch, noch ergonomisch en technologisch voldoen aan de nieuwste normen. Met de nieuwe Feed Pilot in Melle krijgt Vlaanderen een moderne, hoogtechnologische installatie waar precieze proefvoeders volgens wetenschappelijke vereisten gemaakt worden.

De nieuwe Feed Pilot omvat zowel een grote als een kleine productie-eenheid, en uiteraard ook een loods voor opslag. Kleinere batches maken voor meer experimentele zaken wordt dus ook makkelijker, bijvoorbeeld slechts 100 kg voor een specifieke verteringsonderzoek bij pluimvee.

Annatachja De Grande, projectverantwoordelijke Feed Pilot: “De installaties worden uitgerust met technieken die diverse parameters kunnen uitmeten en duurzaamheidsanalyses mogelijk maken. Sensoren monitoren op continue basis en sturen een zo energiezuinig mogelijke productie.”

De nieuwe Feed Pilot zal ten eerste toelaten technische experimenten te doen die focussen op het productieproces zelf. Ten tweede expliciet gemikt op het leveren van kennis aan de agro-food en veevoedersector rond nieuwe eiwitten en reststromen.

In eerste instantie zal de Feed Pilot voor intern ILVO-onderzoek werken, maar er wordt ook een wettelijke toelating gevraagd om (experimenteel) voeder voor derden te produceren.

De bouw van de Feed Pilot, die nog in 2024 start, wordt gefinancierd door Vlaanderen, Europa, provincie Oost-Vlaanderen en de Victam Foundation.